Veldig fornøyd med veiledningstilbudet

«Jeg har blitt mer strukturert og mer bevisst på det jeg skriver», sier pedagogikkstudent Shukri Idris Abdullahi med et smil. Hun er veldig fornøyd med veiledningstilbudet og håper at flere førsteårsstudenter vil få tilbud om å delta.

Shukri Idris Abdullahi, student ved bachelorprogrammet i pedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Foto: Shane David Colvin

Høsten 2014 deltok Shukri Idris Abdullahi på prosjektet. Shukri er førsteårsstudent på bachelorprogrammet i pedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Hun har 13 års skolegang fra Norge og har somalisk som morsmål.

- Hva synes du om veiledningstilbudet?

Jeg synes tilbudet var veldig bra. Kick-off var veldig gøy, det var en fin måte å bli kjent med de andre studentene som også deltok på prosjektet. Det var sosialt og lærerikt!  

- Hvor fornøyd var du med kvaliteten på veiledningen du fikk?

Jeg var veldig fornøyd med kvaliteten på veiledningen jeg fikk, det hjalp meg veldig mye. Jeg fikk veldig god oppfølging av veilederen min og kunne alltid spørre hvis det var noe jeg lurte på.

- Har veiledningen gjort noe med din studiesituasjon? I så fall hva?

Ja, jeg har blitt mye mer strukturert. Veiledningen fikk meg til å være mer bevisst på det jeg skriver og hva jeg eventuelt burde forbedre.

- Har veiledningen bidratt til å utvikle dine ferdigheter innen akademisk skriving?

Ja, nå vet jeg hvordan jeg skal starte med å skrive en oppgave. Jeg har mer fokus på oppgavestruktur og kildebruk, og jeg formulerer meg på en mer akademisk måte når jeg skriver. Jeg føler meg noe bedre rustet som student etter veiledningen, men det er fortsatt noen ting jeg må jobbe videre med. Veiledningen hjalp meg til å vite hva mine svakheter er og hva jeg burde fokusere på.

- På en skala fra 1-10; hvor fornøyd er du med veiledningstilbudet?

9. Hadde jeg fått tilbud om mer enn fem veiledningstimer, hadde det vært en 10-er.

- Har veiledningen vært med på å påvirke dine resultater?

Ja! Jeg fikk en veldig god karakter på eksamen som jeg er veldig godt fornøyd med.

- Bør denne type veiledning gjennomføres for flere?

Ja, spesielt førsteårsstudenter slik at de vet hva som forventes av dem og at de får en god innføring i hvordan de skal skrive akademiske tekster.

Om Veiledning i akademisk skriving

Veiledning i akademisk skriving er et tilbud til studenter med annet morsmål enn norsk. Det utdanningsvitenskapelige fakultet ønsker et flerkulturelt miljø, og det å være minoritetsspråklig skal ikke være et hinder for studiene. Prosjektet har som hensikt å bidra til økt gjennomstrømning og studieselvstendighet for minoritetsspråklige studenter ved fakultetet.

Mange studenter kan ha behov for litt starthjelp når de skal lære å skrive akademisk, og en del av de som ikke har norsk som morsmål kan ha særlige utfordringer. Gjennom veiledningstilbudet får studentene tett oppfølging og hjelp til hvordan man skal skrive akademiske tekster. Veiledningen gjennomføres av en dyktig student som har lang erfaring i akademisk skriving.

Prosjektet hadde oppstart høsten 2011, og tilbakemeldingene fra tidligere deltakere har vært svært positive.

Av Sabina Feingold
Publisert 26. mai 2015 09:28 - Sist endret 19. apr. 2017 12:55