English version of this page

Datalagring på fakultetet

Fakultetet tilbyr datalagring for grupper av personer til lagring av data som er av felles interesse for hele gruppa. På UiO kaller vi dette fellesområder og de har en unik adresse som skrives på formen: