English version of this page

Administrativt ansatte

Administrasjonen på fakultetet og instituttene deler et felles lagringsområde for data. Her har hver enhet en mappe hvor bare de selv har tilgang.

Fellesområde har adressen:

\\kant.uio.no\uv-felles

Hvis du har en maskin med Windows (som er driftet av oss) skal området kobles opp automatisk. Du finner det under Quick access i filutforskeren (File Explorer/This PC).

Illustrasjon (Quick access)

Hvis du ikke får opp området på din maskin eller du ønsker å koble opp området på UiO Programkiosk (slik at du kan få tilgang utenfor UiO) kan du benytte veiledningen nedenfor:

Manuel oppkobling av fellesområde

Publisert 6. juli 2021 16:34 - Sist endret 7. juli 2021 16:06