English version of this page

Datamaskiner for ansatte

Fakultetet ønsker at alle ansatte i vitenskapelige stillinger (faste og midlertidige) har bærbar datamaskin. De økonomiske rammene for en bærbar datamaskin med docking er per dags dato satt til 12 000 kroner. Ekstra skjerm, tastatur og mus bekostes av enheten. Hvis det er behov annet utstyr skal dette avtales med nærmeste leder. Ansatte i administrative stillinger avtaler med sin leder hvilken type maskine som er nødvendig for arbeidsoppgavene i stillingen.

Retningslinjer for våre datamaskiner

Fakultetet har utarbeidet noen felles retningslinjer for våre datamaskiner:

Retningslinjer for brukere av bærbare datamaskiner

Bærbare datamaskiner setter i tillegg noen ekstra krav til brukerne:

  • Datamaskinen holdes oppdatert av sluttbruker. Dette innebærer at maskinen må tilknyttes Internett annenhver måned for nedlasting av oppdateringer til Windows og annen programvare på maskinen:
    http://www.uio.no/tjenester/it/maskin/windows/drift-sikkerhet/sccm/driftsregimet/windows-update.html
  • Være gjenstand for eventuelle institusjonelle begrensninger hvorvidt man kan bruke den bærbare datamaskinen mot forskningsområder og andre sikre tjenester.
  • Sikkerhetskopi! IT tjenesten ved fakultetet kan være behjelpelig med tips, råd og eventuell programvare for sikkerhetskopi, men den enkelte har likevel ansvar for å påse at slik sikkerhetskopi faktisk gjennomføres.

  • Beskyttes godt for å forebygge tap/tyveri og skade. Bærbare maskiner er ikke nødvendigvis garantert reparasjon (til tross for at det tegnes en egen serviceavtale ved kjøp) dersom skaden er selvforskyldt