English version of this page

Digitalisering: lokale ressursgrupper

UiO har opprettet ressurssiden Digital undervisning ved UiO, med egen Helpdesk for studenter og ansatte

Fakultetet og UiO sentralt styrker tjenestetilbudet. For å være robuste har alle fakulteter avgitt personell  til den sentrale tjenesten Helpdesk.

Henvend deg derfor først til den sentrale tjenesten med dine spørsmål og tjenestebehov. Ikke alle spørsmål kan svares ut umiddelbart, men tjenesten er godt bemannet og organisert, slik at ingenting skal bli liggende avglemt. Den sentrale tjenesten når du her:

Helpdesk

Ved akutt tidskritisk behov kan du kontakte ressurspersoner ved ditt instiutt. Se oversikt her: 

Institutt for pedagogikk (IPED)

IT-teknisk ressurs:

Primært: Terje Kristian Lian Thoresen

Sekundært: Jens Martin Bertheussen

Studieadministrativ ressurs:

Kristi Barcus-Sævareid

Cindy Grønsberg

Rabia Syed

Faglig teknisk ressurs:

Jan Dolonen

Crina Damsa 

Hege Yvonne Hermansen

Institutt for spesialpedagogikk (ISP)

IT-teknisk ressurs:

Primært: Haris Ali

Sekundært: Jens Martin Bertheussen

Studieadministrativ ressurs:

Sibel Thorsen

Sigurd Hasle

Siri Høgseth

Faglig teknisk ressurs:

Anders Lunde

Hege Yvonne Hermansen

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

IT-teknisk ressurs:

Primært: Kenneth Nymoen

Sekundært: Bjørn Sverre Gulheim 

Ved behov: Haris Ali

Studieadministrativ ressurs:

Lars Tore Larsen Stende

Faglig teknisk ressurs:

Torgeir Christiansen – primært om data

Gerke Doetjes

Hege Yvonne Hermansen

Centre for Educational Measurement at UiO (CEMO)

IT-teknisk ressurs:

Primært: Terje Kristian Lian Thoresen

Sekundært: Kenneth Nymoen

Studieadministrativ ressurs:

Siri Andrea Paulsen Heslien

Faglig teknisk ressurs:

Johan Braeken

Hege Yvonne Hermansen

 

 

Publisert 20. mars 2020 15:07 - Sist endret 12. feb. 2021 15:53