English version of this page

Datahåndtering

IT-tjenesten på UV-fakultetet bistår med teknisk veiledning i forbindelse med datahåndtering.

Retningslinjer for personopplysninger

Skal du samle inn persondata i prosjektetet ditt? Hvilke persondata du kan samle inn og hvordan du kan behandle og bruke de er regulert gjennom lov (GDPR) og retningslinjer (UiO). Denne informasjonen må du sette deg inn i:

Spørsmål knyttet til datahåndtering rettes til veileder (for stundeter) eller enhetens personvernkontakt (for ansatte).

Opptaksutstyr

Fakultetet tilbyr utlån av diktafoner for studenter og ansatte. Disse kan kun bennyttes til grønne og gule data. I tillegg har Universitetet i Oslo laget en egen mobil-app som kan brukes til opptak. Den kan også settes opp til å sende data direkte til TSD for bruk med røde data.

Opptak i felt

Hvis opptaket gjøres i felt uten tilgang til nettverket bør man sørge for en ekstra kopi av datamaterialet. Det er tillatt å lagre gule og grønne data på krypterte minnepinner. Her er en veiledning for macOS og Windows. Alternativt kan man kryptere filen med 7zip.

Tips til datainnsamling

Informer informanter om at de bør unngå å bruke personnavn og stedsnavn som kan være identifiserende. Forsøk å minimere risiko for at personer utilsiktet blir med på opptak. Ha beredskap for å stoppe opptak i situasjoner hvor uvedkommende dukker opp i opptaksfeltet.

Lagring

Etter at opptaket er utført er det viktig at dataene plasseres på et sikkert sted med mulighet for backup. Ved bruk av gule og grønne data anbefales det å benytte OneDrive. Det er en forutsetning at denne autentiseres med din bruker ved Universitetet i Oslo. OneDrive er en del av Office365 og mer informasjon om tjenesten finner du her.