English version of this page

Hvordan koble opp fellesområde

Her er en kort veiledning i hvordan man kobler opp fellesområdet via UiO Programkiosk.

  1. Logg inn på UiO Programkiosk med VMware Horizon Client.

  2. Velg File Explorer (1).

  3. I File Explorer trykker du på This PC (2) i venstre del av vinduet og på Computer (3) øverst på verktøylinjen. Deretter velger du Map network drive (4).

  4. I vinduet som dukker opp velger du bokstaven U: i feltet Drive (5), skriver inn adressen \\kant.uio.no\uv-felles i feltet Folder (6) og trykker på Finish (7).


    Merk at oppkoblingen kan ta litt tid. Hvis ingenting skjer kan du trykke på tittellinjen til File Explorer og deretter på F5-knappen på tastaturet.
  5. Når området er koblet opp er det tilgjengelig på venstre side i File Explorer under This PC (8) og under Network locations (9).