Forelseningsopptak

Her er en steg-for-steg-beskrivelse av hvordan man gjennomfører et forelesningsopptak.

1. Start applikasjonen

Logg inn på forelesnings-PC-en med din UiO-bruker. 

Trykk på ikonet for "Forelesningsopptak-2" på skrivebordet for å starte applikasjonen, eller finn applikasjonen i Start-menyen.

2. Velg emne og forelesning

I programmet starter du med å gå til fanen Velg forelesning (1). Her velger du hvilket emne du skal undervise i under Velg emne (2). Velg deretter riktig forelesning under Velg forelesning (3).

3. Gjennomfør opptak av forelesningen

Gå til fanen Gjør opptak (4).

Bildet kan inneholde: tekst, font, skjermbilde, linje, logo.

Sjekk deretter at du har valgt rett Emne og Forelesning (5), før du at du har lyd og rett Lydnivå (6) - se at lydmåleren viser grønt når du snakker.

Trykk på den røde knappen (7) for å starte opptaket av forelesningen. Det blir da gjort opptak av det som skjer på skjermen og lyden fra mikrofonen. Applikasjonen blir lagt ned og er tilgjengelig fra oppgavelinjen nederst.

Når opptaket er startet, kan man velge mellom å pause eller å stanse opptaket (8). Trykker man pause kan du fortsette opptaket.

Bildet kan inneholde: tekst, font, rød, produkt, logo.

4. Avslutt opptaket

Når forelesningen er ferdig, trykk på Stopp-knappen.

5. Last opp opptaket til timeplanen

Trykk på knappen Last opp (9) for å laste opp opptaket til semestersiden.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Du kommer nå til den tredje fanen, Last opp (10), i løsningen Forelesningsopptak.

Bildet kan inneholde: tekst, font, nettside, linje, skjermbilde.

Dersom du ønsker, kan du endre navnet på opptaket under Tittel opptak (11).

Standard er at forelesningsopptak automatisk blir Publisert og tilgjengelig i timeplanen etter opplasting (12). 

Avslutt med å trykke på Last opp (13). Opptaket blir nå lastet opp og publisert på emnesidene.

6. Etter opplasting

Når opptaket er ferdig lastet opp, vil du motta en e-post til din UiO-bruker med beskjed om hvor opptaket er lastet opp.

Når et opptak har blitt lastet opp publisert i Vortex, blir det tilgjengelig i en mappe "Forelesningsvideoer" under semestersiden. Basert på dato for forelesningen, blir opptaket lenket opp på timeplanen for emnet (se figur 11) og kommer i studentens timeplan i Mine studier. 

7. Opplenking av forelesningsopptak i Canvas

Når videoen er lastet opp i Vortex vises et slikt vindu. Velg den aktuelle filen:

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, nummer.

Når videoen er lastet opp i Vortex vises et slikt vindu. Velg den aktuelle filen:

Bildet kan inneholde: tekst, nettside, produkt, nettsted, font.

Kopier webadressen til videofilen.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, skjermbilde.

Når webadressen er kopiert, går du til Canvas. Her klikker du på Insert/edit media-knappen i Rich Content Editoren på den aktuelle siden og limer inn webadressen.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, skjermbilde, nummer.

Før du avslutter, må du gå fanen Inkluder og endre webadressen til forelesningsopptaket fra http til https.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, skjermbilde.

Avslutt med å klikke OK