English version of this page

Ny bruker ved Universitetet i Oslo?

Vi holder introduksjonskurs for nye brukere i begynnelsen av vært semester. Tidspunktene for disse kursene annonseres i Studiestart-brosjyren og på Program for studiestart på din programside. Her er foilene som benyttes på kurset: Presentasjon av våre IT-tjenester.

  • Alle studenter får tilsendt et brukernavn på SMS før de begynner å studere. Passordet kan du sette selv i Passordtjenester.
  • Merk deg at IT-tilganger trekkes tilbake hvis du ikke har semesterregistrert deg eller ikke har betalt semesteravgift før fristen for dette utløper.
  • Alle brukere ved Universitetet i Oslo plikter å forholde seg til regelverket for IT.

Innloggingsproblemer

Her er en oversikt over mulige løsninger på innlogging- eller tilgangsproblemer.

Brukerinfo

Brukerinfo er en selvbetjeningstjeneste for brukeradministrasjon. I Brukerinfo kan du blant annet moderere grupper (tilganger) og se på og endre spam-innstillinger og fraværsmeldinger på e-post.

Gjestebruker

Gjester som besøker UiO for en kortere periode, kan få tilgang til noen av IT-tjenestene våre ved å få en midlertidig brukerkonto, kalt gjestebruker. Kontakt lokal IT for å få en gjestebruker. Om du rett og slett bare trenger nett, kobler du til nettet uioguest og får passord på SMS. Se veiledning for gjestenettet.

Registrering som gjest i SAPUiO

I noen tilfeller har personer som ikke er lønnet eller student ved UiO behov for tilgang til deler av UiOs infrastruktur. Slike personer gis en gjesterolle i SAP som så eksporteres videre ut til de andre systemene. Kontorsjefen ved instituttet kan rekvirere en slik rolle gjennom nettskjema.

Merk: Disse rollene skal ikke brukes til å gi tilgang til personer som skal ansettes.