English version of this page

Oppgaveskriving

Akademiske innleveringsoppgaver ved Universitetet i Oslo setter krav til både utforming og innhold. Her er har vi samlet noen lenker til viktige ressurser.

DUO-mal

Universitetet i Oslo har opprettet en egen mal som tilfredsstiller krav til innhold og utforming av selve oppgaven. Vi anbefaler alle å ta i bruk denne malen før de begynner skrivingen.

Oppgavemaler og DUO

Hvis du allerede har begynt på oppgaven eller av andre grunner ikke kan ta i bruk malen har nettstedet sokogskriv.no laget en oversikt over de formelle kravene til oppsett:

https://sokogskriv.no/skriving/formelle-krav/

Endnote

Endnote er det foretrukne tjenesten til å samle, organisere og finne igjen referanser og artikler ved Universitetet i Oslo. EndNote kan også brukes sammen med Word for å legge til referanser og litteraturlister. Programvaren er installert på alle våre maskiner og kan også benyttes fra UiO Programkiosk. Studenter og ansatte kan installere programvaren på egne maskiner. Her finner du Endnote for Windows og macOS. Universitetsbiblioteket holder jevnlig kurs i Endnote.

Office 365

Studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo kan installere Microsoft Office365 på sine egne maskiner.

Tapte dokumenter

Hvis du har slettet eller mistet et dokument som har vært lagret på ditt hjemmeområde ved Universitetet i Oslo finnes det en mulighet for gjennoppretting.

Akademisk skrivesenter

Universitetet i Oslo har et eget skrivesenter for de som ønsker å utvikle sin egen skriving:

https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/skrivesenter/

Veiledning i akademisk skriving

Fakultetet holder kurs i akademisk skriving. Mer informasjon om kurset finner du her:

https://www.uv.uio.no/studier/veiledning-akademisk-skriving/

Personvern og oppgaveskriving

Universitetet i Oslo har en egen nettside som omfatter personvern og oppgaveskriving. Hvis oppgaven din inneholder opplysninger som kan være personidentifiserende er du forpliktet til å følge retningslinjene på denne nettsiden.

Generelle retningslinjer ved Pedaogikk

Institutt for pedagogikk har laget en side med generelle retningslinjer for skriftlige oppgaver på bachelor. Mer informasjon om disse retningslinjene finner du her.