Informasjon om PC-stua

I Helga Engs hus har vi en PC-stue for studenter og ansatte. Den ligger i andre etasje (rom 255) og inneholder omlag 60 stasjonære datamaskiner og to skrivere. PC-stua er åpent alle hverdager mellom 08:00 og 18:00. Etter klokka 18:00 og på helgedager må man benytte gyldig adgangskort og kode.

Reglement

  1. Det er kun tillatt å logge seg på maskinene med sitt personlige brukernavn og passord. Det er brudd på universitetets regler å låne brukernavn og passord til andre, eller å la andre bruke en maskin som er logget inn på. Brukere ved Universitetet i Oslo plikter å forholde seg til IT-reglementet.
  2. Det er ikke tillatt å forlate plassen uten å logge ut, med unntak av korte pauser. I slike tilfeller skal datamaskinen låses. Studenter som ikke overholder dette vil bli logget ut av terminalvakten. Alle data som ikke er lagret vil gå tapt.
  3. Faglig aktivitet ved fakultetet (øvelser, eksperimenter, digital eksamen, rapportskriving, oppgaveløsning og lignende) har forrang foran annen aktivitet. Husk å tenke på at det til tider kan være lange utskriftskøer. Ta dette med i beregningen med hensyn på frister innleveringer og lignende.
  4. Hold støynivået på et minimum. Terminalstua er et studie-/arbeidsrom, ta hensyn til dine medstudenter. Forstyrrelser i forbindelse med mobiltelefonbruk skal ikke forekomme.
  5. Det er ikke lov å spise og drikke på terminalstua. Det er hver enkelt students ansvar å holde orden rundt arbeidsplassen. Den skal være ryddet for søppel når du forlater den.

Brukere IT-tjenestene ved UiO er også pliktig å følge det generelle IT-reglementet.

Publisert 20. jan. 2016 13:32 - Sist endret 18. okt. 2017 14:42