English version of this page

Programvare på våre maskiner

Windows

Maskiner med Windows leveres med Office, Endnote, Adobe Reader, Gimp, Firefox, Chrome, Notepad++, Putty og VLC ferdig installert.

Software Center

Software Center er en tjeneste hvor ansatte selv kan installere programvare tilpasset våre maskiner.

Manuell installasjon

Hvis programvaren ikke finnes i Software Center kan du kontakte IT-tjenesten for bistand og tilrettelegging.

macOS

Maskiner med macOS leveres uten programvare.

Munki

Munki er en tjeneste hvor ansatte selv kan installere programvare tilpasset våre maskiner.

Manuell installasjon

Brukere av macOS kan selv installere programvare på sine maskiner. Pass på at du har riktig lisens til programvaren du skal benytte. Ta kontakt med IT-tjenesten for bistand.

Programvare for studenter

Universitetet i Oslo tilbyr våre brukere en rekke programmer for installasjon på egen datamaskin. Det finnes en portal for Windows og en annen for macOS. De heter henholdsvis winprog.uio.no og macprog.uio.no. I tillegg finnes en egen portal for Office365.

UiO Programkiosk

UiO Programkiosk er en tjeneste som gir deg tilgang til hjemmeområdet ditt og en stor mengde programmer uten at du trenger å installere programmene på maskinen du bruker. Programkiosken er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved UiO, fra Windows, OS X og Linux.