English version of this page

Kontakt

Det utdanningsvitenskapelige fakultet holder til i flere forskjellige bygg på Blindern og det er derfor etablert flere avdelinger som tilbyr IT-tjenester. Her finner du kontaktinformasjon til de forskjellige avdelingene. Åpningstidene er gjeldende for avdelingene og ikke byggene i sin helhet.

Helga Engs hus

 • Åpningstid: 08:00 - 16:00 (Sommertid 08:00 - 15:00 fra 15. mai til 15. september)
 • Sted: IT-tjenesten (rom 256) i Helga Engs hus (kart)
 • Telefon: 22 85 67 50
 • E-post: it-hjelp at uv.uio.no

Niels Henrik Abels hus (kontorstøtte ILS)

 • Åpningstid: 08:00 til 15:45 (Sommertid 08:00 - 15:00 fra 15. mai til 15. september)
 • Sted: 409 og 413 (kart)
 • Telefon: 22 85 60 90
 • E-post: it-hjelp at ils.uio.no

IPED i Forskningsparken (kun kontorstøtte)

 • Åpningstid: 08:00 - 15:45 (Sommertid 08:00 - 15:00 fra 15. mai til 15. september)
 • Sted: Forskningsparken II plan 3 (kart)
 • Telefon: 22 84 07 02 - når vi ikke er tilstede i FP, kontakt 22 85 67 50
 • E-post: it-hjelp at uv.uio.no

LINKEN i Universitetsbiblioteket

 • Første kontaktpunkt: HumSam IT - tlf : (228) 44235
 • Andre kontaktpunkt: IT-tjenesten UV
 • Åpningstid: 08:00 - 15:45 (Sommertid 08:00 - 15:00 fra 15. mai til 15. september)
 • Sted: IT-tjenesten (rom 256) i Helga Engs hus
 • Telefon: 22 85 67 50
 • E-post: it-hjelp at uv.uio.no

CEMO i Nemko-bygget

 • Åpningstid: 08:00 - 16:00 (Sommertid 08:00 - 15:00 fra 15. mai til 15. september)
 • Sted: IT-tjenesten (rom 256) i Helga Engs hus
 • Telefon: 22 85 67 50
 • E-post: it-hjelp at uv.uio.no