English version of this page

Kontakt

IT-tjenesten er åpen for kontakt på telefon og e-post. Finn kontaktinformasjon for de ulike IT-kontorene nedenfor.

Helga Engs hus

 • Åpningstid: 08:00 - 16:00 (Sommertid 08:00 - 15:00 fra 15. mai til 15. september)
 • Telefon: 22 85 67 50
 • E-post: it-hjelp at uv.uio.no

Niels Henrik Abels hus (kontorstøtte ILS)

 • Åpningstid: 08:00 til 15:45 (Sommertid 08:00 - 15:00 fra 15. mai til 15. september)
 • Telefon: 22 85 60 90
 • E-post: it-hjelp at ils.uio.no

IPED i Forskningsparken (kun kontorstøtte)

 • Åpningstid: 08:00 - 15:45 (Sommertid 08:00 - 15:00 fra 15. mai til 15. september)
 • Telefon: 22 84 07 02 - når vi ikke er tilstede i FP, kontakt 22 85 67 50
 • E-post: it-hjelp at uv.uio.no

LINKEN i Universitetsbiblioteket

 • Første kontaktpunkt: HumSam IT - tlf : (228) 44235
 • Andre kontaktpunkt: IT-tjenesten UV
 • Åpningstid: 08:00 - 15:45 (Sommertid 08:00 - 15:00 fra 15. mai til 15. september)
 • Telefon: 22 85 67 50
 • E-post: it-hjelp at uv.uio.no

CEMO i Forskningsparken

 • Åpningstid: 08:00 - 16:00 (Sommertid 08:00 - 15:00 fra 15. mai til 15. september)
 • Telefon: 22 85 67 50
 • E-post: it-hjelp at uv.uio.no