Digitale skilt Helga Engs hus - retningslinjer og bestilling

Helga Engs hus er utstyrt med digitale skilt (infoskjermer) fra kjelleren til 5. etasje. Studentforeningene og enhetene på fakultetet kan få publisert innhold på skjermene.

Tre infoskjermer i portrettformat ved siden av hverandre

Innhold du ønsker lagt ut på digitale skilt (infoskjermer) leveres via nettskjema. Gjør dette i god tid før ønsket publisering. Oppgi tidsrommet du ønsker at oppslaget skal publiseres, men vær oppmerksom på at om mange ønsker annonsering i samme periode så kan det bli satt andre visningstidsrom enn du ber om. 

Innholdet skal primært rette seg mot fakultets studenter eller ansatte.

Redaksjonelle retningslinjer og anbefalinger

 • Det utdanningsvitenskapelige fakultets dekan er ansvarlig redaktør. Innholdet må være i tråd med UiOs verdigrunnlag.
 • Avsender av innhold (evt arrangør) må være UiO, eller en UiO-enhet, eller en studentforening ved fakultetet.
 • Hva kan du annonsere?
  • Du kan annonsere om tjenester og tilbud som retter seg mot et bredere publikum, og som i utgangspunktet alle har anledning til å benytte seg av (her er det noen unntak, vi vurderer fortløpende). 
  • Lukkede arrangementer kan ikke annonseres. Unntaket er arrangementer i de store auditoriene og med mange deltagere, hvor hensikten er å rettlede et større publikum til rett lokale. Henvendelser om mindre, men åpne arrangement vil vi vurdere fortløpende.
  • Innhold kan ikke fremme kommersielle tjenester og heller ikke fremstå som reklame for en samarbeidspartner, medarrangør eller et produkt. Sponsor og samarbeidspartner kan synliggjøres eller takkes i tilknytning til aktiviteten de støtter. Det må gjøres slik at det ikke forstyrrer eller tar fokus fra budskap og avsender. Logo eller lignende kan for eksempel plasseres nederst på skjermen.
 • Tips! En "slide" vil vises i ca 7 sekunder. Det er ganske kort tid, så få kun med det essensielle, bruk så lite tekst som mulig. Tenk heller å fange oppmerksomheten til folk i farten (men vær saklig). Bruk gjerne et illustrerende bilde etc. Vurder å dele innholdet på flere bilder om det er mye du må formidle.

Tekniske krav til innhold 

Skjermer i breddeformat

 • Infoskjermene kan vise både bilder og video. 
 • Filformat  være:
  • Bilder: .jpg, .png 
  • Video: .mp4, .mov
 • Størrelse / pixelbredde: 
  • Bruk forholdet 16:9. I pixelbredde blir det 1920x1080. Du kan ha høyere oppløsning, så lenge forholdet mellom bredde/høyde er 16:9. 
 • Video bør ikke være lenger enn 7 sekunder. For mye bevegelse i bildet kan oppleves som visuelt støyende. Du må fjerne lyd fra video.
 • Filnavn
  •  Lag et kort filnavn som identifiserer a) avsender b) aktiviteten c) formatet  Eksempel: "studentforeningen-fadderuke-vannrett.jpg"

Skjermen i resepsjonen til ISP og IPED styres med et annet system enn de øvrige skjermene, og har ansatte til hhv. ISP og IPED som målgruppe. Henvend deg i deres respektive skranker. 

Skjermer i høydeformat

Gjelder de tre store skjermene ved inngangen i foajeen.

 • Infoskjermene kan vise både bilder og video. 
 • Filformat  være:
  • Bilder: .jpg, .png 
  • Video: .mp4, .mov
 • Størrelse / pixelbredde: 
  • Bruk forholdet 9:16. I pixelbredde blir det 1080x1920. Du kan ha høyere oppløsning, så lenge forholdet mellom bredde/høyde er 9:16. 
 • Video bør ikke være lenger enn 10 sekunder. For mye bevegelse i bildet kan oppleves som visuelt støyende. Du må fjerne lyd fra video.
 • Filnavn
  •  Lag et kort filnavn som identifiserer a) avsender b) aktiviteten c) formatet Eksempel: "studentforeningen-fadderuke-loddrett.jpg"

Tilgang til programvare

Som student har du tilgang til programvare for blant annet bilderedigering om du ikke har dette på din egen maskin.

Personvern

Hvis du på infoskjermene vil bruke bilder og video som viser personer, må du ha samtykke fra de som er avbildet. Dette gjelder vanligvis ikke ved innkjøpt bilde- og videomateriale fra profesjonelle leverandører, men der du selv tar bilder eller filmer.

Les mer om deling av bilder og samtykke (datatilsynet.no)

Bestilling

Les informasjonen over før du bestiller.

Bestill her (nettskjema)

Ved spørsmål eller gode ideer, ta kontakt på e-post.

Publisert 24. mars 2022 13:38 - Sist endret 5. apr. 2022 11:04