Undervisningsrom i Helga Engs hus

Auditorier

Romnr.

Antall

plasser*

Status

fysisk

Status

hybrid

Beskrivelse i TP Teknisk utstyr
Aud. 1 236 (116) OK Zoom Beskrivelse Aud. 1 i TP Teknisk utstyr i Aud. 1
Aud. 2 150 (71) OK Zoom Beskrivelse Aud. 2 i TP Teknisk utstyr i Aud. 2
Aud. 3 150 (71) OK Zoom Beskrivelse Aud 3 i TP Teknisk utstyr i Aud. 3

*Tall i parentes: Kapasitet ved en eventuell gjeninnføring av 1-meterskrav

Seminarrom

Romnr.

Antall

plasser*

Status

fysisk

Status

hybrid

Beskrivelse i TP Teknisk utstyr 
U31 50 (25) OK OK Beskrivelse/timeplan U31 i TP Teknisk utstyr i U31
U35 24 OK OK Beskrivelse/timeplan U35 i TP Teknisk utstyr i U35
U36 50 (25) OK OK Beskrivelse/timeplan U36 i TP Teknisk utstyr i U36
231 44 (22) OK OK Beskrivelse/timeplan 231 i TP Teknisk utstyr i 231
232 30 (15) OK OK Beskrivelse/timeplan 232 i TP Teknisk utstyr i 232
233 30 (15) OK OK Beskrivelse/timeplan 233 i TP Utstyr og pedagogisk beskrivelse for 233

*Tall i parentes: Kapasitet ved en eventuell gjeninnføring av 1-meterskrav

Undervisningslaber

Romnr.

Antall

plasser*

Status

fysisk

Status

hybrid

Beskrivelse i TP Teknisk utstyr 
U30 50 (25) OK OK (-)** Beskrivelse/timeplan U30 i TP Teknisk utstyr i undervisningslab U30
234 44 (22) OK OK (-)** Beskrivelse/timeplan 234 i TP Teknisk utstyr i undervisningslab 234
241 48 (24) OK (-)*** OK Beskrivelse/timeplan 241 i TP Teknisk utstyr i undervisningslab 241

*Tall i parentes: Kapasitet ved en eventuell gjeninnføring av 1-meterskrav
** Midlertidig videoprosjektør i påvente av forsinket leveranse
*** Midlertidig møblering i påvente av forsinket leveranse

PC-rom

Romnr.

Antall

plasser*

Status

fysisk

Status

hybrid

Beskrivelse i TP Teknisk utstyr 
235 28 (14)     Beskrivelse/timeplan 235 i TP Teknisk utstyr i PC-rom 235

 

*Tall i parentes: Kapasitet ved en eventuell gjeninnføring av 1-meterskrav