English version of this page

Utlån

IT-tjenesten har noe utstyr som vi låner ut til studenter og ansatte. Husk gyldig legitimasjon.

Diktafoner

Vi tilbyr utlån av diktafoner og veiledning i bruk av disse for våre studenter. Hovedregelen er at utstyret ikke kan lånes lengre enn en måned.

Bærbare datamaskiner

Vi tilbyr utlån av bærbare maskiner med Windows 10 til våre ansatte. Hovedregelen er at utstyret ikke kan lånes lengre enn en måned. Studenter som ønsker å benytte seg av tilbudet kan forhøre seg med instituttet de tilhører.

AV-utstyr til arrangementer

Vi tilbyr utlån av projektor med/uten lerret, håndholdt mikrofon med høyttaler og TV-skjermer med datamaskin. Utstyret er fortrinnsvis forbeholdt arrangementer på fakultetet.

Forskningsinfrastruktur

Vi har fire labber som på ulikt vis støtter forskningen på fakultetet. Disse har også noe utstyr til utlån.