English version of this page

Diktafon

Forutsetning for utlån

  1. Plan for datainnsamling er ferdigstilt og godkjent
  2. Din veileder har bekreftet lånerett for utstyret
  3. Du har gjort deg kjent med Lagringsguiden ved UiO
  4. Du har fylt ut erklæringen for lån av utstyr
  5. Kontakt IT når punktene ovenfor er gjennomført

Les mer om personvern i studentprosjekter på fakultetet

Bruk av diktafon

Diktafonen har ingen intern lagringenhet, og det er derfor en forutsetning at MicroSD-kortet som følger med i esken er tilkoblet porten på siden av enheten. Diktafonen trenger også 2 AAA-baterier. Sjekk at det er tilstrekkelig strøm på enheten før opptaket begynner. Hvis det planlegges et lengre opptak anbefaler vi at man har med ekstra batterier. Les manualene nedenfor for mer informasjon om hvordan man bruker diktafonen:

Oppstartsguide til diktafonen

Manual til diktafonen

Bilde av diktafon

Kryptering av minnepinne

Den medfølgende minnepinnen skal benyttes som sikker lagring for opptakene. Det er viktig at denne settes opp riktig i forkant av opptaket. Følg veiledningen nedenfor:

Veiledning for Windows 10

Veiledning for macOS

Opptaket skal overføres til den krypterte minnepinnen med en gang det er ferdig. Til dette kan du bruke den medfølgende adapteren. Ta ut minnekortet (MicroSD) fra diktafonen og plasser det i adapteren. Sett deretter adapteren i maskinen, og flytt innholdet til minnepinnen.

Bilde av minnepinne

Sikker sletting av MicroSD-minnekort

Etter at opptaket er overført til minnepinnen skal alle spor slettes fra minnekortet. Sikker sletting av minnekortet kan gjøres med SD Memory Card Formatter:

Veiledning for SD Card Formatter

Bilde av minnekort

Tap av utstyr / data på avveie