English version of this page

Utskrift i Helga Engs hus

I Helga Engs hus har vi to skrivere (rom 262) tilgjengelig for publikum. Rommet ligger mellom lesesalene til høyre når du kommer opp trappa til andre etasje i foajeen. Skriverne er tilkoblet kortleser og støtter fargeutskrifter, A3 og skanning til e-post.

Utskrift med kortleser

Det finnes rundt 1000 nettverksskivere på UiO. All utskrift går via utskriftssystemet Safecom. Når du skal skrive ut på en maskin på UiO benytter du skriveren pullprint.uio.no. Utskriften hentes med eget studentkort/adgangskort eller brukernavn og passord på de skriverne som har trykkepanel.

Studenter

Frikvote

Studentenes frie utskriftskvote er fra og med vårsemesteret 2018 på 350 sider. Frikvoten justeres to ganger i året, 1.juli og 1.januar. I begge tilfeller vil frikvoten resettes til 350 sider, uavhengig av hva kvoten var fra før. Det er ikke mulig å kjøpe ytterligere frikvote, den settes av USIT og kan brukes til den er tom.

Betalkvote

Betalkvoten er i utgangspunktet tom, slik at saldo er 0,00 kroner. En innbetaling på 100 kroner gir 125 ark med utskrift, enten enkeltsidig eller dobbeltsidig. Brukere kan sette inn penger på denne kvoten via utskriftsportalen. I motsetning til frikvoten vil betalingskvoten ikke justeres per semester.