Forelesningens kunst

Nå som før kan den levende forelesningen trollbinde en forsamling og forandre tilhørerne. Hva er en forelesning i dag, og hva var den for noen århundrer siden? Er den fortsatt egnet som formidlingsform? Prosjektet "Forelesningens kunst" undersøkte i 2011 forelesningens historie og relevans i dag.

Prosjektet favnet både seminarer og workshops for lærere, og munnet ut i antologien «Forelesningens kunst» - en inspirasjonsbok der folk med bakgrunn i forskning i ulike disipliner har fått fortelle fritt om hva som fascinerer dem med forelesningen.

Bokomslaget. Antologien «Forelesningens kunst»

Hva er det med den forberedte muntligheten som gjør at den etter så mange hundreår fortsatt kan være interessant og virkningsfull som undervisningsmetode?

Forfatterne i antologien "Forelesningens kunst" har nærmet seg dette fra ulike faglige ståsteder og med ulike innfallsvinkler.

Boka er ikke en håndbok med praktiske tips for forelesere, men er snarere ment å inspirere. Den ser forelesningen i lys av den akademiske lærdomshistorien, og reiser spørsmål om forelesningens funksjon og betydning i undervisningen i dag.

Forfattere av antologien

Hovedredaktør: Arne Skodvin

Jonas  Bakken
Karl Henrik Flyum
Marie Gelang
Jens Elmelund Kjeldsen
Geir Knudsen
Tone Kvernbekk
Tom Lindstrøm
Lars Lomell
Yngve Troye Nordkvelle
Idunn Sem
Anders Sigrell
Kirsten Sivesind
Arne Skodvin
Johan Tønnesson
Leif André Trøhaugen

Kapitler

Innledning
Den retoriske forelesningen
Att föreläsa är att lyssna
Det konstfulla framförandet
Petrus Ramus
Forelesningen som kommunikasjon
Johan Friedrich Herbart
Den engasjerende universitetsforeleseren
Professoren, Fortelleren og Barnet
Vi som fulgte Schreiner
Om skinnmotsetningen mellom lærerautoritet og elevaktivitet
Lærerens ethos og forelesning i den videregående skole
Mye mer enn ord
Kunsten å forelese elektronisk
Bilder og tekstbilder i foredrag og forelesning

Bestill boken

Bli inspirert!

I lenkesamlingen under finner du kilder til inspirasjon og utforsking om ulike temaer som belyses i antologien "Forelesningens kunst". Start gjerne med å se podcasts og video av UiOs beste forelesere.

Kunsten å forelese elektronisk

 • Slideshare  er nettside der du og andre kan dele presentasjoner og dokumenter fra foredrag, konferanser og seminar
 • TED startet som en konferanse, men har utviklet seg til et nettsted med parolen  «ideas worth spreading» med et uttalt ønske om å spre ideer som forandrer holdninger, liv og i siste instans, verden. Se f.eks. Al Gores foredrag fra 2008
 • Ustream - en plattform for Live streaming
 • BBC - British Broadcasting Corporation har omfattende egenproduksjon av programmer og er Storbritannias allmennkringkaster
 • Stumble lar deg snuble over artikler og videoer om tema du interesserer deg for
 • Podcampus er en podcast-plattform for vitenskap og forskning (tyskspråklig)
 • Flipboard samler online informasjon basert på dine preferanser og presenterer dette i form av ditt personlige og tematisk unike magasin med bilde video og tekst
 • Senter for IKT i utdanningen jobber for å øke kvaliteten i utdanning. Finn ressurser eller motta nyhetsbrev!
 • Utdanning.no er en nasjonal fellesportal med informasjon om utdanning, karriere og læremidler

Støttetjenester ved UiO

 • LINK skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved UiO. Link jobber for å fremme læring og innovasjon i UiOs utdanninger, skape nettverk på tvers av fag og disipliner, og styrke kompetansen på undervisning og studenters læring.
 • Universitetspedagogikk skal bidra til bedre undervisningskvalitet ved hele UiO. Link holder kurs som blant annet gir deltakerne universitetspedagogisk basiskompetanse og støtter utviklingsprosjekter ved fakulteter og enheter.
Emneord: Forelesningen, Antologi
Publisert 5. sep. 2017 12:16 - Sist endret 6. aug. 2018 14:00