Kunnskapskanalen

Kunnskapskanalen lager og viser formidlingsproduksjoner om forskning på TV og på nett.

Kunnskapskanalen er et nasjonalt samarbeidsnettverk for tv- og nettbasert forskningsformidling til allmenheten, med egen sendeflate på NRK. LINK ved Universitetet i Oslo er koordinator for Kunnskapskanalen, og også produsent av programmer.

  • Ønsker du å se på Kunnskapskanalen?
  • Ønsker du å formidle din forskning på Kunnskapskanalen?

Finn informasjon om og kontaktinformasjon til Kunnskapskanalen

Publisert 4. nov. 2010 20:52 - Sist endret 12. juni 2018 06:41