Aud Marit Simensen

Professor Emeritus
Image of Aud Marit Simensen
Username
Visiting address P.O. Box 1099 blindern 0851 Oslo

Academic Interests

Reading comprehension in a foreign language.

Readability of texts/Text simplification and adaptation

English as a global language

The importance of European institutions for foreign language teaching in Norway: A historical perspective

Shifts of paradigms in the teaching of English in Norway in the period 1900- 2009

History of the teaching of English in Norway

History of assessment

 

TEFL as a major field of research in the disciplinhe 'applied linguistics'

Teaching

 • Teaching of English as a foreign language in teacher education
 • Teaching courses in the master's program in the teaching of English as a foreign language
 • Supervision of Ph.D.- and MA- students writing theses about in the teaching of English as a foreign language

Higher education and employment history

Ph.D. in Applied Linguistics/TEFL, University of Trondheim, Norway, 1988.

M.A. in English with a thesis in contrastive analysis, University of Trondheim, Norway 1977.

Research student at the University in Trondheim/NTNU</p>

Professor at the University in Trondheim/NTNU

Professor at the University of Oslo.

Other functions:

Member of the Board of The European Language Council for two periods (1997-2003), Work in two of the Council's network projects: the Thematic Network Project on the topic Modern Languages across the Curriculum and the network for establishing a Profile of the European Language Teacher.
Supervising students at other institutions.
Guest lecturer at Qingdao University of Science and Technology, 2003.

Arranging national research courses and editing course reports in didactic topics for faculty and Ph.D. students at universities and university colleges.
Supervising several Ph.D. students.
Being an opponent at several Ph.D. discussions, in Norway and abroad.

Key words:
Subject didactics,TEFL, Syllabus, Curriculum, Assessment

Publications

English in Scandinavia - a success story. Routledge 2010 (ISBN 978-0-415-46903-6)

Fluency: an aim in teaching and a criterion in assessment. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2010 ;Volum Vol.4.(Nr. 1) s. 1-13

The relationship between an applied discipline and its 'parent disciplines' in English teaching in Norway.. Histoire Epistémologie Langage 2010

Teaching a Foreign Language Principles and Procedures. Fagbokforlaget 2007 (ISBN 978-82-450-0568-4) 322 s.

Paradigmeskifter i engelskfaget. Men hvor kommer ideene fra?. I: Universitetet og lærerutdanningen. Historiske perspektiver. Unipub forlag 2008 ISBN 978-82-7477-358-5. s. 75-99

Sløsing med ressurser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008 s. 5-5

Carl Knap: Rett mann til rett tid. ILS Jubileumsmagasin 1907-2007 2007

Engelsk i verden. Halden: Fremmedspråksenteret 2008 (ISBN 978-82-8195-016-0) 32 s.

Språksinken Norge. Aftenposten [Avis] 2007-11-15

 • Simensen, Aud Marit (2020). Book review of Teaching English in Norwegian Classrooms. From Research to Practice. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. doi: 10.5617/adno.8318. Full text in Research Archive
 • Simensen, Aud Marit (2020). A brief history of English teaching in Norway. In Carlsen, Christian; Dypedahl, Magne & Iversen, Sarah Hoem (Ed.), Teaching and Learning English. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202671082.
 • Simensen, Aud Marit (2019). A note on changing attitudes to linguistic errors in learner Language in English teaching in Norway. In Huhta, Ari; Erickson, Gudrun & Figueras, Neus (Ed.), Developments in Language Education: A Memorial Volume in Honour of Sauli Takala. EALTA & University of Jyväskylä. ISSN 978-95139-7747-4. p. 271–277.
 • Simensen, Aud Marit (2019). PhD revisited: English in compulsory school. Aims and content . In Rindal, Ulrikke Elisabeth & Brevik, Lisbeth M. (Ed.), English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03074-6. p. 16–34. doi: 10.18261/978-82-15-03074-6-2019-02.
 • Simensen, Aud Marit (2018). A Brief History of English Teaching and Learning in Norway. In Bøhn, Henrik; Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro-Anita (Ed.), Teaching and Learning English. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202547615. p. 18–37.
 • Simensen, Aud Marit (2014). Skolefaget engelsk. Fra britisk engelsk til mange slags ”engelsker”– og veien videre. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 8(2). doi: 10.5617/adno.1138.
 • Simensen, Aud Marit (2011). Europeiske institusjoners rolle i utviklingen av engelskfaget i norsk skole. Didaktisk Tidskrift. ISSN 1101-7686. 20(3), p. 157–181.
 • Simensen, Aud Marit (2011). The relationship between an applied discipline and its 'parent disciplines' in English teaching in Norway. Histoire Epistémologie Langage. ISSN 0750-8069. p. 39–53. doi: 10.3406/hel.2011.3205.
 • Simensen, Aud Marit (2010). English in Scandinavia - a success story. In Wyse, Dominic; Andrews, Richard & Hoffman, James (Ed.), The Routledge International Handbook of English, Language and Literacy Teaching. Routledge. ISSN 978-0-415-46903-6. p. 472–483.
 • Simensen, Aud Marit (2010). Fluency: An aim in teaching and a criterion in assessment. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 4(1), p. 1–13.
 • Simensen, Aud Marit (2009). Om begrepet 'flyt'. Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. p. 2–8.
 • Simensen, Aud Marit (2008). Paradigmeskifter i engelskfaget. Men hvor kommer ideene fra? In Knudsen, Geir & Evenshaug, Trude (Ed.), Universitetet og lærerutdanningen. Historiske perspektiver. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-358-5. p. 75–99.
 • Simensen, Aud Marit (2006). Engelskdidaktikk - status og fremtidsperspektiver. In Ongstad, Sigmund (Eds.), Fag og didaktikk i lærerutdanning. Kunnskap i grenseland. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00911-7. p. 163–180.
 • Simensen, Aud Marit (2005). Obligatorisk 2. fremmedspråk: En kjempeutfordring. UNIPED. ISSN 1500-4538. 28(1), p. 4–9.
 • Simensen, Aud Marit (2005). Fremmedspråklærerens nye rolle: Frigjort og med større faglig og undervisningsmetodisk myndighet ved målstyring? Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. p. 4–6.
 • Simensen, Aud Marit (2005). Ja, engelsk er noe vi møter som barn og det er ikke lenger et fremmedspråk. Sprogforum. ISSN 0909-9328. p. 57–61.
 • Simensen, Aud Marit (2003). Good bye to Engelsk hovedfag. In Simensen, Aud Marit (Eds.), Teaching and Learning a Foreign or Second Language. Studies and Applications. Depart,ment of Teacher Education and School Development. ISSN 82-90904-73-8. p. 128–145.
 • Simensen, Aud Marit (2003). Introduction. In Simensen, Aud Marit (Eds.), Teaching and Learning a Foreign or Second Language. Studies and Applications. Depart,ment of Teacher Education and School Development. ISSN 82-90904-73-8. p. 5–10.
 • Simensen, Aud Marit (2003). Interkulturell kompetanse: Hvordan skal det forstås? Er det en målsetting spesielt for fremmedspråkene? Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. p. 5–9.
 • Simensen, Aud Marit (2003). Fremmedspråkopplæringen ved et veiskille. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. p. 97–103.
 • Simensen, Aud Marit (2003). En kritisk analyse av noen sider av engelskopplæringen som forbilde for opplæringen i de andre fremmedspråkene i Norge. Didaktisk Tidskrift. ISSN 1101-7686. 13(1-2), p. 17–23.
 • Simensen, Aud Marit & Hellekjær, Glenn Ole (2002). Teacher education. In Grenfell, Michael (Eds.), Modern Languages Across the Curriculum. Routledge Mental Health. ISSN 0-415-25483-3. p. 170–187.
 • Simensen, Aud Marit (2002). Introduction. In Simensen, Aud Marit (Eds.), Teaching and Learning Foreign Languages. Issues and Ideas. Unipub forlag. ISSN 82-90904-67-3. p. 5–10.
 • Simensen, Aud Marit (2002). Studies of teaching materials. Why? In Simensen, Aud Marit (Eds.), Teaching and Learning Foreign Languages. Issues and Ideas. Unipub forlag. ISSN 82-90904-67-3. p. 123–139.
 • Simensen, Aud Marit (2002). To fluer i en smekk: Historie på tysk, heimkunnskap på engelsk, musikk på fransk? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. p. 18–24.
 • Simensen, Aud Marit (2002). Engelsk på den ene siden og fransk, tysk osv. på den andre? Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. p. 15–18.
 • Simensen, Aud Marit (2001). Subject didactics as the science of the foreign language teaching profession. In Bax, Marcel & Zwart, Jan-Wouter (Ed.), Reflections on Language and Language Learning. John Benjamins Publishing Company. ISSN 90-272-2584-2. p. 349–361.
 • Simensen, Aud Marit (2001). Engelsk, Fagdebatikk -- fagdidaktisk innføring i sentrale skolefag. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-417-1164-6. p. 176–214.
 • Simensen, Aud Marit (1999). Læringsteoriers rolle i språkfag, Papers on Language - Learning, Teaching, Assessment. Festskrift til Torsten Lindblad. Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.. p. 86–101.
 • Simensen, Aud Marit (1998). Content and language integrated learning: How to ensure success and avoid setbacks in Norway? In Marsh, David; Marsland, Bruce & Maljers, Anne (Ed.), Future Scenarios in Content and Language Integration Learning. University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland. ISSN 951-39-0296-X. p. 70–77.
 • Simensen, Aud Marit (1998). Fremmedspråkfagene og ulike oppfatninger om læring i perioden 1897-1997: Et raskt tilbakeblikk og en skisse av noen ideer i samtiden. Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. p. 16–24.
 • Simensen, Aud Marit (1997). Language teacher training and bilingual education in Norway, Language Teacher Training and Bilingual Education. University of Jyväskylä, Jyväskylä,, Finland..
 • Simensen, Aud Marit (1995). Bruk av morsmålet kontra enspråklig undervisning i engelskfaget. Om teoretiske betingelser og klasseromspraksis. Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. 28(4), p. 17–25.
 • Simensen, Aud Marit (1995). 'Consciousness-raising' i 1990-årene - hva er det? Om grammatikkundervisning og pendelsvingninger. Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. 28(3), p. 17–27.
 • Simensen, Aud Marit (1994). Threshold Level 1990: En mer omfattende målbeskrivelse. In Ibsen, Elisabeth Braathu; Johansen, Svein & Keller, Siri Lundin (Ed.), Veiledning i fremmedspråk. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-03291-4. p. 17–30.
 • Simensen, Aud Marit (1994). Knekort er in - og det er også førtekstuelle aktiviteter. In Ibsen, Elisabeth Braathu; Johansen, Svein & Keller, Siri Lundin (Ed.), Veiledning i fremmedspråk. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-03291-4. p. 96–105.
 • Simensen, Aud Marit (1994). På gjensyn med morsmålet og oversettelsen i engelsk. Gjelder dette også det svenske skolefaget? Didaktisk Tidskrift. ISSN 1101-7686. p. 64–77.
 • Simensen, Aud Marit (1994). Kommunikativ undervisning og elevplanlegging i engelsk som fremmedspråk. Lingua. ISSN 0024-3841. 48, p. 1–3.
 • Simensen, Aud Marit & Olsen, Anne-Marie Langvall (1992). Innledning. In Simensen, Aud Marit & Olsen, Anne-Marie Langvall (Ed.), Om språk og utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-21587-3.
 • Simensen, Aud Marit (1992). Prereading activities. A new buzz word and an example of the link between scholarly disciplines and the school subject. In Simensen, Aud Marit & Olsen, Anne-Marie Langvall (Ed.), Om språk og utdanning. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-21587-3. p. 177–196.
 • Simensen, Aud Marit (1992). Analysis of teaching materials: Why? Reflections on data from a research project. In Leirbukt, Oddleif & Lindemann, Beate (Ed.), Psycholinguistic and pedagogical aspects of foreign language learning. Gunter Narr Verlag, Tübingen. ISSN 3-8233-5042-0. p. 179–194.
 • Simensen, Aud Marit (1992). Kommunikativ fremmedspråkundervisning: Gammel vin i nye flasker bare - eller? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 76(3), p. 140–147.
 • Simensen, Aud Marit (1991). Comments on Margaret Buchmann's paper. In Strømnes, Åsmund Lønning; Pedersen, Håkon & Grankvist, Rolf (Ed.), Teori og praksis i pedagogikken. Er symbiose mulig?. Tapir, Trondheim. ISSN 82-519-0963-5. p. 33–-38.

View all works in Cristin

 • Simensen, Aud Marit (2008). Engelsk i verden. Fremmedspråksenteret. ISBN 978-82-8195-016-0. 32 p.
 • Simensen, Aud Marit (2007). Teaching a Foreign Language Principles and Procedures. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0568-4. 322 p.
 • Simensen, Aud Marit (2003). Teaching and Learning a Foreign or Second Language: Studies and Applications. Unipub forlag. ISBN 82-90904-73-8. 182 p.
 • Simensen, Aud Marit (2003). Teaching and Learning a Foreign or Second Language. Studies and Applications. Depart,ment of Teacher Education and School Development. ISBN 82-90904-73-8. 182 p.
 • Simensen, Aud Marit (2002). Teaching and Learning Foreign Languages. Issues and Ideas. Unipub forlag. ISBN 82-90904-67-3.
 • Simensen, Aud Marit (2002). Teaching and Learning Foreign Languages, Acta Didactica 3. University of Oslo, Unipub. ISBN 82-90904-67-3.
 • Simensen, Aud Marit (2002). Teaching and Learning Foreign Languages: Issues and Ideas. Unipub forlag. ISBN 82-90904-67-3.
 • Simensen, Aud Marit (1998). Teaching a foreign language. Principles and procedures. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-400-1. 330 p.
 • Simensen, Aud Marit & Olsen, Anne-Marie Langvall (1992). Om språk og utdanning. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-21587-3.
 • Simensen, Aud Marit & Olsen, Anne-Marie Langvall (1992). Om språk og utdanning. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-21587-3.

View all works in Cristin

 • Simensen, Aud Marit (2016). Reading and Teaching Literature. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. ISSN 1893-1499. p. 62–62.
 • Simensen, Aud Marit (2016). English for Teachers and Learners. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. ISSN 1893-1499. p. 60–61.
 • Simensen, Aud Marit (2008). Sløsing med ressurser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 5–5.
 • Simensen, Aud Marit (2008). Jubileumsbok om universitetets lærerutdanning. Utdanning nr 20/ 7. november 2008, s.38.eller http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____17684.aspx.
 • Simensen, Aud Marit (2008). Temaet "Ro, orden og disiplin i skolen" i serien "Den norske skolen makter ikke å gi elevene kunnskaper og ferdigheter", TV 2. [TV]. TV 2.
 • Simensen, Aud Marit (2007). Carl Knap: Rett mann til rett tid. ILS Jubileumsmagasin 1907-2007. p. 24–26.
 • Simensen, Aud Marit (2007). Det engelske språkets stilling i Norge. [Radio]. www.srib.no (02.05.2007).
 • Simensen, Aud Marit (2007). Språksinken Norge. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Simensen, Aud Marit (2006). Hvordan lærer vi et fremmedspråk i vårt samfunn?
 • Simensen, Aud Marit (2006). Kan ikke bare håpe og tro. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Simensen, Aud Marit (2005). Store oppgaver for et lite miljø. Sproglæreren. ISSN 0108-6154. p. 14–16.
 • Simensen, Aud Marit & Sirnes, Svein M. (2005). Mer språkundervisning vil stille store krav til utdanning av lærere og lektorer. [Newspaper]. Lektorbladet.
 • Simensen, Aud Marit (2005). Engelsk seirer på alle fronter. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Simensen, Aud Marit (2005). Bare engelsk? [Newspaper]. Dagsavisen.
 • Simensen, Aud Marit (2005). Grader av fremmedspråk?
 • Simensen, Aud Marit (2005). Frigjort og med større faglig og undervisningsmetodisk myndighet ved målstyring? Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. p. 4–6.
 • Simensen, Aud Marit (2004). Store utfordringer og store fallgruver.
 • Simensen, Aud Marit (2004). Sløser vi med ressurser? [Newspaper]. Dagsavisen.
 • Simensen, Aud Marit (2003). Bilingual Education in Europe. The state of the art and the role of the Council of Europe and the European Language Council.
 • Simensen, Aud Marit (2003). Correspondence. ELT Journal. ISSN 0951-0893. 57(4), p. 423–423.
 • Simensen, Aud Marit (2003). Mother Tongue-related Problems for Learners of English as a Foreign Language.
 • Simensen, Aud Marit (2003). Current trends in the assessment and testing of English as a Foreign Language in Western Europe.
 • Simensen, Aud Marit (2003). Focus on the Idea of Intercultural Competence from the perspective of Western Europe.
 • Simensen, Aud Marit (2003). Current Objectives in English as a Foreign Language in Western Europe.
 • Simensen, Aud Marit (2003). Research and Research Methods in English as a Foreign Language.
 • Simensen, Aud Marit (2002). Engelsk hovedfag med fagdidaktisk spesialisering. Noe for deg?
 • Simensen, Aud Marit (2002). Heimkunnskap på engelsk. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. p. 9–9.
 • Simensen, Aud Marit (2001). Historie på tysk og musikk på fransk? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Simensen, Aud Marit (2000). Askepott i engelskfaget - for ever? Del 1. Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. p. 24–28.
 • Simensen, Aud Marit (2000). Askepott i engelskfaget - for ever? Del 2. Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. p. 18–21.
 • Simensen, Aud Marit (1999). A look at some of the literature about bilingual education.
 • Simensen, Aud Marit (1999). Shifts of paradigm: A dilemma in foreign language didactics as a major component in the education of teachers.
 • Simensen, Aud Marit (1999). Ulike oppfatninger/teorier om læring av fremmedspråk florerer fortsatt. Hva skal vi tro på?
 • Simensen, Aud Marit (1998). From fascination to implementation? A note on some of the reasons for a local standstill in CLIL and an indication of some of the footwork that has to be done.
 • Simensen, Aud Marit (1998). The Teaching of English: Towards Communication and Cross-Cultural understanding.
 • Simensen, Aud Marit (1998). En integrering av fag og fremmedspråk i undervisningen. En fortryllende ide bare - eller?
 • Simensen, Aud Marit (1997). Bilingval undervisning. Hvordan forklare suksessen? Hvordan unngå tilbakeslagene?
 • Simensen, Aud Marit (1997). Defining 'Bilingual education'.
 • Simensen, Aud Marit (1995). Den ene reformen avløser den andre. Blir det aldri fred å få? Om basisfagenes innflytelse på skolefaget engelsk.
 • Simensen, Aud Marit (1994). Diskurskompetanse som mål. Hva er det og hvordan kan en nå dette målet? Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. p. 17–28.
 • Simensen, Aud Marit (1993). Ansvar for egen læring: Kanskje et Columbi egg? Differensieringsproblemet i fremmedspråksundervisningen, med eksempel fra engelskfaget. Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. p. 3–11.
 • Simensen, Aud Marit (1992). Hvor går vi nå i vår fremmedspråkundervisning? Threshold Level 1990 og de nye signalene. Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. 25(4), p. 3–12.
 • Simensen, Aud Marit (1992). Comments on Gerhard Westhoff's paper: Teacher education and national foreign language policies.
 • Simensen, Aud Marit & Trandem, Beate (2008). Engelsk i verden. Fremmedspråksenteret.
 • Dahl, Arve; Simensen, Aud Marit; Bråthen, Tore; Ahlvin, Petra & Svendsby, Ellen Kathrine (2003). Evaluering av behandlingsreise¨til varmt Syden for pasienter med nevromuskulære sykdommer. Behandlingseffekten i Syden sammenlignet med effekten i Norge 2 år tidligere. Revmatologisk avdeling.
 • Simensen, Aud Marit (1998). Report from the conference in Linz, Austria, 16.-19. April 1998: "Subject didactics as the Sciences of the Teaching Profession".
 • Simensen, Aud Marit (1994). Morsmålets funksjon og plass i engelskundervisningen. Et historisk perspektiv og en studie av endringer. Avdeling for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Trondheim.

View all works in Cristin

Published Oct. 8, 2014 9:34 AM - Last modified Nov. 16, 2019 5:01 PM