Hedvig Neerland Abrahamsen

Associate Professor - Institutt for lærerutdanning
Image of Hedvig Neerland Abrahamsen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Tags: Utdanningsledelse

Publications

 • Abrahamsen, Hedvig Neerland & Viig, Nina Grieg (2021). Hvordan planlegger skoleledere å lede det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring? In Tjomsland, Hege Eikeland; Viig, Nina Grieg & Resaland, Geir Kåre (Ed.), Folkehelse og livsmestring i skolen; i fag, på tvers av fag og som en helhetlig tilnærming. Fagbokforlaget. ISSN 9788245034592. p. 183–200.
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland (2021). Skolens ledergruppe - informasjonsarena eller refleksjons- og diskuksjonsarena? In Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (Ed.), Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 9788245035575. p. 211–231.
 • Helstad, Kristin & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2020). Leadership in Upper Secondary School: Exploring New Roles When Teachers Are Leaders. In Moos, Lejf; Nihlfors, Elisabeth & Paulsen, Jan Merok (Ed.), Re-centering the critical potential of Nordic school leadership research: Fundamental but often forgotten perspectives. Springer. ISSN 978-3-030-55027-1. p. 173–189. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-55027-1_10.
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland (2019). Avdelingslederfunksjonen i skolen - verktøy for rektors eller lederteamets ledelse? In Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (Ed.), Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03407-2. p. 91–106.
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland (2018). Redesigning the role of deputy heads in Norwegian Schools - tensions between control and autonomy? International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. 21(3), p. 327–343. doi: 10.1080/13603124.2017.1294265.
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland (2017). Skoleledelse for fremtiden: Heroisk rektor eller distribuert ledelse i team? In Aas, Marit & Paulsen, Jan Merok (Ed.), Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2016-8. p. 193–210.
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland; Syse, Ingrid & Øydvin, Astrid (2016). Utdanna skoleleiar - nye spenningar? Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), p. 201–217. doi: 10.5617/adno.2945. Full text in Research Archive
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland & Aas, Marit (2016). School leadership for the future: heroic or distributed? Translating international discourses in Norwegian policy documents. Journal of Educational Administration & History. ISSN 0022-0620. 48(1), p. 68–88. doi: 10.1080/00220620.2016.1092426.
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland; Aas, Marit & Hellekjær, Glenn Ole (2015). How do principals make sense of school leadership in Norwegian reorganised leadership teams? School Leadership and Management. ISSN 1363-2434. 35(1), p. 62–78. doi: 10.1080/13632434.2014.992775.
 • Abrahamsen, Hedvig & Aas, Marit (2014). Avdelingsledere – en ny profesjon innenfor skoleledelse? In Elstad, Eyvind & Helstad, Kristin (Ed.), Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02355-7. p. 300–314.

View all works in Cristin

 • Abrahamsen, Hedvig Neerland & Aas, Marit (2019). Mellomleder i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2154-7. 142 p.

View all works in Cristin

 • Jensen, Ruth; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Helstad, Kristin & Ødegaard, Kjersti Løken (2021). Formative Interventions in School Leadership Teams in Upper Secondary Schools.
 • Jensen, Ruth; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Helstad, Kristin & Ødegaard, Kjersti Løken (2021). Leading Reform Work in Upper Secondary Schools- Change Laboratories as Method (ChangeLead).
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2021). Formative Interventions in School Leadership Teams in Upper Secondary Schools.
 • Viig, Nina Grieg & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2019). Leading Towards the Future – “Public health and life skills” – a new cross curricular theme in the Norwegian National curriculum.
 • Helstad, Kristin & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2019). Leadership in Upper Seconday Schools: Teachers as Leaders.
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland & Dempster, Neil (2017). Supporting Principals and Leadership Teams in an Age of Accountability:What Recent Research finds Necessary.
 • Syse, Ingrid & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2016). School Leadership Training New demands on school leadership practices for quality improvement and accountability? .
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland & Syse, Ingrid (2016). School Leadership Training - New demands om school leadership practices for quality improvement and accountability?
 • Øydvin, Astrid & Abrahamsen, Hedvig N. (2007). Students? voice in evaluation ? What do students express in internal and external evaluation?
 • Øydvin, Astrid; Heggheim, Svein & Abrahamsen, Hedvig N. (2006). When numbers are supposed to be more than counting and narratives more than good stories Teachers? beliefs and attitudes concerning school self evaluation ? the Norwegian perspective.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Jensen, Ruth; Hall, Jeffrey Brooks; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Kleveland, Heidi Merete & Olsen, Rolf Vegar (2022). Underveis med nytt læreplanverk: Ledelse, styring og støtteressurser. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ISSN 978-82-93847-09-0.

View all works in Cristin

Published Aug. 27, 2020 12:59 PM - Last modified Feb. 25, 2021 1:12 PM