Sylvi Stenersen Hovdenak

Image of Sylvi Stenersen Hovdenak
Phone +47 22857877
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Sylvi Stenersen Hovdenak’s research work is related to three fields:

 • Policymaking in education, focusing on educational reforms and curriculum studies.
 • Youth, education and identity, focusing on the impact of education related to students’ future orientation and identity construction.
 • Professionalism in teacher education and medical education, focusing on professional development and professional identity formation.

The concept of knowledge is discussed and problematized within the three fields building on a sociological and philosophical theoretical framework related to Bernstein and Aristotele.

Hovdenak has published books and articles within these topics.

Publications

 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2020). Promoting students' sense of coherence in medical education using transformative learning activities. Advances in Medical Education and Practice.  ISSN 1179-7258.  11, s 807- 816 . doi: 10.2147/AMEP.S266960 Show summary
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Hatlevik, Ida Katrine R; Bartnes, Kristian; Bjerkli, Inger-Heidi; Norderval, Stig & Nordøy, Tone (2019). The Practically Wise Medical Teacher: Medical Education at the University of Tromsø – A Norwegian Case. Health Science Journal.  ISSN 1791-809X.  13(4) . doi: 10.21767/1791-809X.1000671
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Leganger-Krogstad, Heid (2018). Religion som fag - sett fra elevperspektiv "RLE er egentlig et av de viktigste fagene". Prismet.  ISSN 0032-8847.  69(1), s 27- 50 . doi: 10.5617/pri.6152 Full text in Research Archive.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wiese, Eline F. (2018). Promoting Professional Development in Medical education: perspectives from the Norwegian Medical School in Tromsoe. Society, health and vulnerability.  ISSN 2002-1518.  9 . doi: 10.1080/20021518.2018.1451174 Full text in Research Archive.
 • Tiplic, Dijana & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2018). Strategic Curricular Change: A Case of the Norwegian Medical School in Tromsø. Health Science Journal.  ISSN 1791-809X.  12(3) . doi: 10.21767/1791-809x.1000567 Full text in Research Archive.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wiese, Eline F. (2017). Fronesis: veien til profesjonell lærerutdanning?. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  (2), s 170- 184 . doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2017-02-06 Full text in Research Archive.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2016). Fronesis som kunnskapsform i legeutdanningen. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  39(4), s 330- 344 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-04-05 Full text in Research Archive.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Risør, Torsten (2015). Profesjonalitet i legeutdanningen: Om kunnskapskoder, praktiske synteser og koherens. En analyse av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  (3), s 213- 228 Full text in Research Archive.
 • Fosse, Britt Oda & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Lærerutdanning og lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom ulike kunnskapsformer. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (2), s 66- 79
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Pedagogikk som fag i en profesjonell lærerutdanning, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 3.  s 59 - 76
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Utdanningspolitikk, forskning og kunnskapsformer. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  6, s 395- 409
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2012). Kunnskap og danning i skolen. Om relasjonen mellom ulike kunnskapsformer, I: Astrid Grude Eikseth; Carl Fredrik Dons & Ninna Garm (red.),  Utdanning mellom styring og danning. Et nordisk panorama.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2929-5.  kap.  s 47 - 60
 • Andreassen, Inga H & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Utdanningsvalg i nasjonal og internasjonal sammenheng, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Britt Unni Wilhelmsen (red.),  Utdanningsvalg som skoleutvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1069-5.  Kap 7.  s 153 - 170 Show summary
 • Bø, Anne Kristin & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Elever som verdensborgere. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  95(3), s 216- 227 Show summary
 • Bø, Anne Kristin & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  11(1), s 69- 85
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wilhelmsen, Britt Unni (2011). Utdanningsvalg som samarbeid og skoleutvikling : erfaringer fra grunnskole og høgskole, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Britt Unni Wilhelmsen (red.),  Utdanningsvalg som skoleutvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1069-5.  s 125 - 152
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2010). Den profesjonelle lærer i dagens skole: Krav, forventninger og muligheter. Mellom forskning og politikk, I: Rita Riksaasen (red.),  Læreren i skolen og samfunnet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2356-9.  Kap 1.  s 17 - 43
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Bø, Anne Kristin (2010). Kunnskapsteoretiske tilnærminger relatert til elev- og lærerperspektiv, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Ola Erstad (red.),  Kunnskap i skolen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2504-4.  Kapittel 1.  s 17 - 39
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Riksaasen, Rita (2010). Pedagogiske diskurser og identiteter, I: Rita Riksaasen (red.),  Læreren i skolen og samfunnet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2356-9.  kapittel 11.  s 194 - 209
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2009). Tilpasset opplæring i mat og helse, I: Asle Holthe & Britt Unni Wilhelmsen (red.),  Mat og helse i skolen. En fagdidaktisk innføring.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0824-1.  18.  s 233 - 244
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Education and identity, curriculum experiences in Norway, In Christine Escallier & Nelson Veríssimo (ed.),  Educação e cultura.  Universidade de Madeira, Departamento de Ciências da Educação.  ISBN 978-989-95857-1-3.  Del 23.  s 291 - 301
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Introduksjon til Basil Bernsteins teoretiske rammeverk, I: Sylvi Stenersen Hovdenak; Rita Riksaasen & Ragna Veslemøy Wiese (red.),  Klasse, kode og identitet. Bernstein i norsk forskning.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2244-9.  Kapittel 1.  s 9 - 17
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Musikk - mulighetenes fag, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Eiliv Olsen (red.),  Musikk - mulighetenes fag.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0661-2.  Kapittel 1.  s 13 - 21
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Pedagogiske identiteter - blant læreplaner og ungdom: i ideologisk og eksistensielt perspektiv, I: Sylvi Stenersen Hovdenak; Rita Riksaasen & Ragna Veslemøy Wiese (red.),  Klasse, kode og identitet. Bernstein i norsk forskning.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2244-9.  Kap 4.  s 31 - 47
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). SSCOLA SOB SUSPEITA: COMO ENFRENTAR OS DESAFIOS DO FUTURO. O CASA NORUEGUES, I: Jesus Maria Sousa & Carlos Nogueira Fino (red.),  A Escola Sob Suspeita.  Edicoes ASA.  ISBN 978-972-41-5066-6.  Parte II, 6.  s 155 - 169
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Skole, samfunn og individ, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  Kapittel 3.  s 49 - 64
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). "Tekstanalyse i diskursanalytisk og hermeneutisk perspektiv", I: Mary Brekke (red.),  "Å begripe teksten. Om grep og begrep i tekstanalyse".  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-675-8.  3.  s 73 - 85
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2005). Education reforms and the construction of identities at a macro and micro level. The Norwegian case. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  25(4), s 314- 328
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2004). Chapter 10: Education, In Sylvi Stenersen Hovdenak (ed.),  AHDR(Arctic Human Development Report) 2004.  Akureyri: Stefansson Arcyic Institute.  ISBN 9979-834-45-5.  Kapittel 10.  s 169 - 187
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2004). Et kritisk blikk på Reform 97 og dens grunnlagstenkning. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (4), s 316- 330
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2004). Mellom instrumentalisme og fornyelse. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 34- 39
 • Hovdenak, Sylvi S. (2004). Et kritisk blikk på Reform 97 og dens grunnlagstenkning. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (Årg. 88, nr 4), s 316-330

View all works in Cristin

 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Stray, Janicke Heldal (2015). Hva skjer med skolen? En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0299-0.  171 s.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Utdanningssosiologi - fra teori til praksis i skolen. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926706.  77 s.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wilhelmsen, Britt Unni (red.) (2011). Utdanningsvalg som skoleutvikling. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1069-5.  172 s.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Erstad, Ola (red.) (2010). Kunnskap i skolen. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2504-4.  222 s.
 • Andreassen, Inga H.; Andreassen, Inga H.; Hovdenak, Sylvi Stenersen & Swahn, Eva (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245007398.  163 s. Show summary
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Andreassen, Inga H. & Swhan, Ewa (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0739-8.  163 s.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Olsen, Eiliv (red.) (2007). Musikk - mulighetenes fag. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0661-2.  166 s.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Riksaasen, Rita & Wiese, Ragna Veslemøy (red.) (2007). Klasse, kode og identitet. Bernstein i norsk forskning. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2244-9.  141 s.
 • Olsen, Eiliv & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Musikk-mulighetenes fag. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245006612.  166 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Brekke, Øystein & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2013). Elever vil lære om religion. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Andreassen, Inga H & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Utdanningsvalg på ungdomstrinnet - erfaringer fra Bergensprosjektet, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Britt Unni Wilhelmsen (red.),  Utdanningsvalg som skoleutvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1069-5.  Kap 1.  s 9 - 19 Show summary
 • Erstad, Ola & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2010). Kunnskap på dagsorden, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Ola Erstad (red.),  Kunnskap i skolen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2504-4.  Innledningskapittel.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2010). Access to knowledge in education: Students' perspectives.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2010). Forms of knowledge in education: Students' and teachers' perspectives.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2009). Den profesjonelle lærer i dagens skole: krav, forventninger og muligheter. Mellom forskning og politikk.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2009). Kunnskapsteoretiske tilnærminger relatert til elev- og lærerperspektiv.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2009). Pedagogic identities: curriculum foci and youth experiences.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Eggen, Astrid Birgitte & Elstad, Eyvind (red.) (2009). Kunnskapsløftet - fra ord til handling. rapport fra et skoleutviklingsprosjekt til utdanningsetaten i Oslo.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Elstad, Eyvind & Eggen, Astrid Birgitte (red.) (2009). Kunnskapsløftet - fra ord til handling. Rapport fra et skoleprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo. Acta Didactica. 3.
 • Andreassen, Inga H. & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning. Show summary
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). External Assessment of Study Programmes of Higher Education in Lithuania.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Knowledge production and identity construction - school as part of different growing-up environments.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Skoleutvikling: hva, hvorfor, hvordan.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Skoleutvikling: hva, hvorfor, hvordan.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning.
 • Wilhelmsen, Britt Unni & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Kompetanseutvikling for programfag til valg: samarbeid grunnskole - høgskole.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Innledning, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Eiliv Olsen (red.),  Musikk - mulighetenes fag.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0661-2.  Innledning.  s 9 - 13
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). Design og ledelse av forskningsprosjekter; forskningsspørsmål og metodevalg.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). Diskurs som begep og grep. Foucault, Habermas, Bernstein.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). Education and identity, curriculum experiences in Norway.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). Education reforms and the construction of pedagogic identities.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). Læreplanreformer fra Hernes til Clemet.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2005). School under suspicion.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2005). Youth and education - identity construction in late modernity.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (ed.) (2004). AHDR(Arctic Human Development Report) 2004.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:20 AM - Last modified Sep. 7, 2017 11:17 AM

Projects