Sylvi Stenersen Hovdenak

Image of Sylvi Stenersen Hovdenak
Norwegian version of this page
Phone +47 22857877
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO

Sylvi Stenersen Hovdenak’s research work is related to three fields:

 • Policymaking in education, focusing on educational reforms and curriculum studies.
 • Youth, education and identity, focusing on the impact of education related to students’ future orientation and identity construction.
 • Professionalism in teacher education and medical education, focusing on professional development and professional identity formation.

The concept of knowledge is discussed and problematized within the three fields building on a sociological and philosophical theoretical framework related to Bernstein and Aristotele.

Hovdenak has published books and articles within these topics.

Publications

 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Hatlevik, Ida Katrine R; Bartnes, Kristian; Bjerkli, Inger-Heidi; Norderval, Stig & Nordøy, Tone (2019). The Practically Wise Medical Teacher: Medical Education at the University of Tromsø – A Norwegian Case. Health Science Journal.  ISSN 1791-809X.  13(4) . doi: 10.21767/1791-809X.1000671
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Leganger-Krogstad, Heid (2018). Religion som fag - sett fra elevperspektiv "RLE er egentlig et av de viktigste fagene". Prismet.  ISSN 0032-8847.  69(1), s 27- 50 . doi: 10.5617/pri.6152 Full text in Research Archive.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wiese, Eline F. (2018). Promoting Professional Development in Medical education: perspectives from the Norwegian Medical School in Tromsoe. Society, health and vulnerability.  ISSN 2002-1518.  9 Full text in Research Archive.
 • Tiplic, Dijana & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2018). Strategic Curricular Change: A Case of the Norwegian Medical School in Tromsø. Health Science Journal.  ISSN 1791-809X.  12(3) Full text in Research Archive.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wiese, Eline F. (2017). Fronesis: veien til profesjonell lærerutdanning?. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  (2), s 170- 184 . doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2017-02-06 Full text in Research Archive.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2016). Fronesis som kunnskapsform i legeutdanningen. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  39(4), s 330- 344 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-04-05 Full text in Research Archive.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Risør, Torsten (2015). Profesjonalitet i legeutdanningen: Om kunnskapskoder, praktiske synteser og koherens. En analyse av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  (3), s 213- 228 Full text in Research Archive.
 • Fosse, Britt Oda & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Lærerutdanning og lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom ulike kunnskapsformer. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (2), s 66- 79
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Pedagogikk som fag i en profesjonell lærerutdanning, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 3.  s 59 - 76
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Utdanningspolitikk, forskning og kunnskapsformer. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  6, s 395- 409
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2012). Kunnskap og danning i skolen. Om relasjonen mellom ulike kunnskapsformer, I: Astrid Grude Eikseth; Carl Fredrik Dons & Ninna Garm (red.),  Utdanning mellom styring og danning. Et nordisk panorama.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2929-5.  kap.  s 47 - 60
 • Andreassen, Inga H & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Utdanningsvalg i nasjonal og internasjonal sammenheng, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Britt Unni Wilhelmsen (red.),  Utdanningsvalg som skoleutvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1069-5.  Kap 7.  s 153 - 170 Show summary
 • Bø, Anne Kristin & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Elever som verdensborgere. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  95(3), s 216- 227 Show summary
 • Bø, Anne Kristin & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  11(1), s 69- 85
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wilhelmsen, Britt Unni (2011). Utdanningsvalg som samarbeid og skoleutvikling : erfaringer fra grunnskole og høgskole, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Britt Unni Wilhelmsen (red.),  Utdanningsvalg som skoleutvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1069-5.  s 125 - 152
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2010). Den profesjonelle lærer i dagens skole: Krav, forventninger og muligheter. Mellom forskning og politikk, I: Rita Riksaasen (red.),  Læreren i skolen og samfunnet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2356-9.  Kap 1.  s 17 - 43
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Bø, Anne Kristin (2010). Kunnskapsteoretiske tilnærminger relatert til elev- og lærerperspektiv, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Ola Erstad (red.),  Kunnskap i skolen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2504-4.  Kapittel 1.  s 17 - 39
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Riksaasen, Rita (2010). Pedagogiske diskurser og identiteter, I: Rita Riksaasen (red.),  Læreren i skolen og samfunnet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2356-9.  kapittel 11.  s 194 - 209
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2009). Tilpasset opplæring i mat og helse, I: Asle Holthe & Britt Unni Wilhelmsen (red.),  Mat og helse i skolen. En fagdidaktisk innføring.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0824-1.  18.  s 233 - 244
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Education and identity, curriculum experiences in Norway, In Christine Escallier & Nelson Veríssimo (ed.),  Educação e cultura.  Universidade de Madeira, Departamento de Ciências da Educação.  ISBN 978-989-95857-1-3.  Del 23.  s 291 - 301
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Introduksjon til Basil Bernsteins teoretiske rammeverk, I: Sylvi Stenersen Hovdenak; Rita Riksaasen & Ragna Veslemøy Wiese (red.),  Klasse, kode og identitet. Bernstein i norsk forskning.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2244-9.  Kapittel 1.  s 9 - 17
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Musikk - mulighetenes fag, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Eiliv Olsen (red.),  Musikk - mulighetenes fag.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0661-2.  Kapittel 1.  s 13 - 21
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Pedagogiske identiteter - blant læreplaner og ungdom: i ideologisk og eksistensielt perspektiv, I: Sylvi Stenersen Hovdenak; Rita Riksaasen & Ragna Veslemøy Wiese (red.),  Klasse, kode og identitet. Bernstein i norsk forskning.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2244-9.  Kap 4.  s 31 - 47
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). SSCOLA SOB SUSPEITA: COMO ENFRENTAR OS DESAFIOS DO FUTURO. O CASA NORUEGUES, I: Jesus Maria Sousa & Carlos Nogueira Fino (red.),  A Escola Sob Suspeita.  Edicoes ASA.  ISBN 978-972-41-5066-6.  Parte II, 6.  s 155 - 169
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Skole, samfunn og individ, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  Kapittel 3.  s 49 - 64
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). "Tekstanalyse i diskursanalytisk og hermeneutisk perspektiv", I: Mary Brekke (red.),  "Å begripe teksten. Om grep og begrep i tekstanalyse".  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-675-8.  3.  s 73 - 85
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2005). Education reforms and the construction of identities at a macro and micro level. The Norwegian case. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  25(4), s 314- 328
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2004). Chapter 10: Education, In Sylvi Stenersen Hovdenak (ed.),  AHDR(Arctic Human Development Report) 2004.  Akureyri: Stefansson Arcyic Institute.  ISBN 9979-834-45-5.  Kapittel 10.  s 169 - 187
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2004). Et kritisk blikk på Reform 97 og dens grunnlagstenkning. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (4), s 316- 330
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2004). Mellom instrumentalisme og fornyelse. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 34- 39
 • Hovdenak, Sylvi S. (2004). Et kritisk blikk på Reform 97 og dens grunnlagstenkning. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (Årg. 88, nr 4), s 316-330

View all works in Cristin

 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Stray, Janicke Heldal (2015). Hva skjer med skolen? En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0299-0.  171 s.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Utdanningssosiologi - fra teori til praksis i skolen. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926706.  77 s.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wilhelmsen, Britt Unni (red.) (2011). Utdanningsvalg som skoleutvikling. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1069-5.  172 s.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Erstad, Ola (red.) (2010). Kunnskap i skolen. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2504-4.  222 s.
 • Andreassen, Inga H.; Andreassen, Inga H.; Hovdenak, Sylvi Stenersen & Swahn, Eva (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245007398.  163 s. Show summary
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Andreassen, Inga H. & Swhan, Ewa (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0739-8.  163 s.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Olsen, Eiliv (red.) (2007). Musikk - mulighetenes fag. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0661-2.  166 s.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Riksaasen, Rita & Wiese, Ragna Veslemøy (red.) (2007). Klasse, kode og identitet. Bernstein i norsk forskning. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2244-9.  141 s.
 • Olsen, Eiliv & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Musikk-mulighetenes fag. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245006612.  166 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Brekke, Øystein & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2013). Elever vil lære om religion. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Andreassen, Inga H & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Utdanningsvalg på ungdomstrinnet - erfaringer fra Bergensprosjektet, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Britt Unni Wilhelmsen (red.),  Utdanningsvalg som skoleutvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1069-5.  Kap 1.  s 9 - 19 Show summary
 • Erstad, Ola & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2010). Kunnskap på dagsorden, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Ola Erstad (red.),  Kunnskap i skolen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2504-4.  Innledningskapittel.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2010). Access to knowledge in education: Students' perspectives.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2010). Forms of knowledge in education: Students' and teachers' perspectives.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2009). Den profesjonelle lærer i dagens skole: krav, forventninger og muligheter. Mellom forskning og politikk.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2009). Kunnskapsteoretiske tilnærminger relatert til elev- og lærerperspektiv.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2009). Pedagogic identities: curriculum foci and youth experiences.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Eggen, Astrid Birgitte & Elstad, Eyvind (red.) (2009). Kunnskapsløftet - fra ord til handling. rapport fra et skoleutviklingsprosjekt til utdanningsetaten i Oslo.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Elstad, Eyvind & Eggen, Astrid Birgitte (red.) (2009). Kunnskapsløftet - fra ord til handling. Rapport fra et skoleprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo. Acta Didactica. 3.
 • Andreassen, Inga H. & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning. Show summary
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). External Assessment of Study Programmes of Higher Education in Lithuania.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Knowledge production and identity construction - school as part of different growing-up environments.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Skoleutvikling: hva, hvorfor, hvordan.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Skoleutvikling: hva, hvorfor, hvordan.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning.
 • Wilhelmsen, Britt Unni & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Kompetanseutvikling for programfag til valg: samarbeid grunnskole - høgskole.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Innledning, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Eiliv Olsen (red.),  Musikk - mulighetenes fag.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0661-2.  Innledning.  s 9 - 13
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). Design og ledelse av forskningsprosjekter; forskningsspørsmål og metodevalg.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). Diskurs som begep og grep. Foucault, Habermas, Bernstein.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). Education and identity, curriculum experiences in Norway.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). Education reforms and the construction of pedagogic identities.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). Læreplanreformer fra Hernes til Clemet.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2005). School under suspicion.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2005). Youth and education - identity construction in late modernity.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (ed.) (2004). AHDR(Arctic Human Development Report) 2004.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:20 AM - Last modified Sep. 7, 2017 11:17 AM

Projects