Sylvi Stenersen Hovdenak

Image of Sylvi Stenersen Hovdenak
Username
Visiting address Klaus Torgårds vei 3 0372 Oslo
Postal address Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo
Other affiliations Section for Student Affairs

Sylvi Stenersen Hovdenak’s research work is related to three fields:

 • Policymaking in education, focusing on educational reforms and curriculum studies.
 • Youth, education and identity, focusing on the impact of education related to students’ future orientation and identity construction.
 • Professionalism in teacher education and medical education, focusing on professional development and professional identity formation.

The concept of knowledge is discussed and problematized within the three fields building on a sociological and philosophical theoretical framework related to Bernstein and Aristotele.

Hovdenak has published books and articles within these topics.

Publications

 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2020). Promoting students' sense of coherence in medical education using transformative learning activities. Advances in Medical Education and Practice. ISSN 1179-7258. 11, p. 807–816. doi: 10.2147/AMEP.S266960.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Hatlevik, Ida Katrine R; Bartnes, Kristian; Bjerkli, Inger-Heidi; Norderval, Stig & Nordøy, Tone (2019). The Practically Wise Medical Teacher: Medical Education at the University of Tromsø – A Norwegian Case . Health Science Journal. ISSN 1791-809X. 13(4). doi: 10.21767/1791-809X.1000671.
 • Tiplic, Dijana & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2018). Strategic Curricular Change: A Case of the Norwegian Medical School in Tromsø. Health Science Journal. ISSN 1791-809X. 12(3). doi: 10.21767/1791-809x.1000567. Full text in Research Archive
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Leganger-Krogstad, Heid (2018). Religion som fag - sett fra elevperspektiv "RLE er egentlig et av de viktigste fagene". Prismet. ISSN 0032-8847. 69(1), p. 27–50. doi: 10.5617/pri.6152. Full text in Research Archive
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wiese, Eline F. (2018). Promoting Professional Development in Medical education: perspectives from the Norwegian Medical School in Tromsoe. Society, health and vulnerability. ISSN 2002-1518. 9. doi: 10.1080/20021518.2018.1451174. Full text in Research Archive
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wiese, Eline F. (2017). Fronesis: veien til profesjonell lærerutdanning? UNIPED. ISSN 1500-4538. p. 170–184. doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2017-02-06. Full text in Research Archive
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2016). Fronesis som kunnskapsform i legeutdanningen. UNIPED. ISSN 1500-4538. 39(4), p. 330–344. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-04-05. Full text in Research Archive
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Risør, Torsten (2015). Profesjonalitet i legeutdanningen: Om kunnskapskoder, praktiske synteser og koherens. En analyse av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. UNIPED. ISSN 1500-4538. p. 213–228. Full text in Research Archive
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Pedagogikk som fag i en profesjonell lærerutdanning. In Elstad, Eyvind & Helstad, Kristin (Ed.), Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02355-7. p. 59–76. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-02-06.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Utdanningspolitikk, forskning og kunnskapsformer. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 6, p. 395–409.
 • Fosse, Britt Oda & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Lærerutdanning og lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom ulike kunnskapsformer. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. p. 66–79.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2012). Kunnskap og danning i skolen. Om relasjonen mellom ulike kunnskapsformer. In Eikseth, Astrid Grude; Dons, Carl Fredrik & Garm, Ninna (Ed.), Utdanning mellom styring og danning. Et nordisk panorama. Akademika forlag. ISSN 978-82-519-2929-5. p. 47–60.
 • Bø, Anne Kristin & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Elever som verdensborgere. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 95(3), p. 216–227.
 • Bø, Anne Kristin & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 11(1), p. 69–85.
 • Andreassen, Inga H & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Utdanningsvalg i nasjonal og internasjonal sammenheng. In Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wilhelmsen, Britt Unni (Ed.), Utdanningsvalg som skoleutvikling. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1069-5. p. 153–170.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wilhelmsen, Britt Unni (2011). Utdanningsvalg som samarbeid og skoleutvikling : erfaringer fra grunnskole og høgskole. In Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wilhelmsen, Britt Unni (Ed.), Utdanningsvalg som skoleutvikling. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1069-5. p. 125–152.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2010). Den profesjonelle lærer i dagens skole: Krav, forventninger og muligheter. Mellom forskning og politikk. In Riksaasen, Rita (Eds.), Læreren i skolen og samfunnet. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2356-9. p. 17–43.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Riksaasen, Rita (2010). Pedagogiske diskurser og identiteter. In Riksaasen, Rita (Eds.), Læreren i skolen og samfunnet. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2356-9. p. 194–209.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Bø, Anne Kristin (2010). Kunnskapsteoretiske tilnærminger relatert til elev- og lærerperspektiv. In Hovdenak, Sylvi Stenersen & Erstad, Ola (Ed.), Kunnskap i skolen. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2504-4. p. 17–39.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2009). Tilpasset opplæring i mat og helse. In Holthe, Asle & Wilhelmsen, Britt Unni (Ed.), Mat og helse i skolen. En fagdidaktisk innføring. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0824-1. p. 233–244.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Education and identity, curriculum experiences in Norway. In Escallier, Christine & Veríssimo, Nelson (Ed.), Educação e cultura. Universidade de Madeira, Departamento de Ciências da Educação. ISSN 978-989-95857-1-3. p. 291–301.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Skole, samfunn og individ. In Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Ed.), Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01182-0. p. 49–64.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Musikk - mulighetenes fag. In Hovdenak, Sylvi Stenersen & Olsen, Eiliv (Ed.), Musikk - mulighetenes fag. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0661-2. p. 13–21.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Introduksjon til Basil Bernsteins teoretiske rammeverk. In Hovdenak, Sylvi Stenersen; Riksaasen, Rita & Wiese, Ragna Veslemøy (Ed.), Klasse, kode og identitet. Bernstein i norsk forskning. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2244-9. p. 9–17.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Pedagogiske identiteter - blant læreplaner og ungdom: i ideologisk og eksistensielt perspektiv. In Hovdenak, Sylvi Stenersen; Riksaasen, Rita & Wiese, Ragna Veslemøy (Ed.), Klasse, kode og identitet. Bernstein i norsk forskning. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2244-9. p. 31–47.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). SSCOLA SOB SUSPEITA: COMO ENFRENTAR OS DESAFIOS DO FUTURO. O CASA NORUEGUES. In Sousa, Jesus Maria & Fino, Carlos Nogueira (Ed.), A Escola Sob Suspeita. Edicoes ASA. ISSN 978-972-41-5066-6. p. 155–169.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). "Tekstanalyse i diskursanalytisk og hermeneutisk perspektiv". In Brekke, Mary (Eds.), "Å begripe teksten. Om grep og begrep i tekstanalyse". Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-675-8. p. 73–85.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2005). Education reforms and the construction of identities at a macro and micro level. The Norwegian case. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. 25(4), p. 314–328.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2004). Chapter 10: Education. In Hovdenak, Sylvi Stenersen (Eds.), AHDR(Arctic Human Development Report) 2004. Akureyri: Stefansson Arcyic Institute. ISSN 9979-834-45-5. p. 169–187.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2004). Mellom instrumentalisme og fornyelse. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 34–39.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2004). Et kritisk blikk på Reform 97 og dens grunnlagstenkning. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. p. 316–330.
 • Hovdenak, Sylvi S. (2004). Et kritisk blikk på Reform 97 og dens grunnlagstenkning. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052.

View all works in Cristin

 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Stray, Janicke Heldal (2015). Hva skjer med skolen? En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0299-0. 171 p.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Utdanningssosiologi - fra teori til praksis i skolen. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251926706. 77 p.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wilhelmsen, Britt Unni (2011). Utdanningsvalg som skoleutvikling. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1069-5. 172 p.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Erstad, Ola (2010). Kunnskap i skolen. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2504-4. 222 p.
 • Andreassen, Inga H.; Andreassen, Inga H.; Hovdenak, Sylvi Stenersen & Swahn, Eva (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning. Fagbokforlaget. ISBN 9788245007398. 163 p.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Andreassen, Inga H. & Swhan, Ewa (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0739-8. 163 p.
 • Olsen, Eiliv & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Musikk-mulighetenes fag. Fagbokforlaget. ISBN 9788245006612. 166 p.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Olsen, Eiliv (2007). Musikk - mulighetenes fag. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0661-2. 166 p.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Riksaasen, Rita & Wiese, Ragna Veslemøy (2007). Klasse, kode og identitet. Bernstein i norsk forskning. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2244-9. 141 p.

View all works in Cristin

 • Brekke, Øystein & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2013). Elever vil lære om religion. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Andreassen, Inga H & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Utdanningsvalg på ungdomstrinnet - erfaringer fra Bergensprosjektet. In Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wilhelmsen, Britt Unni (Ed.), Utdanningsvalg som skoleutvikling. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1069-5. p. 9–19.
 • Erstad, Ola & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2010). Kunnskap på dagsorden. In Hovdenak, Sylvi Stenersen & Erstad, Ola (Ed.), Kunnskap i skolen. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2504-4.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2010). Access to knowledge in education: Students' perspectives.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2010). Forms of knowledge in education: Students' and teachers' perspectives.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2009). Kunnskapsteoretiske tilnærminger relatert til elev- og lærerperspektiv.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2009). Pedagogic identities: curriculum foci and youth experiences.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2009). Den profesjonelle lærer i dagens skole: krav, forventninger og muligheter. Mellom forskning og politikk.
 • Wilhelmsen, Britt Unni & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Kompetanseutvikling for programfag til valg: samarbeid grunnskole - høgskole.
 • Andreassen, Inga H. & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Skoleutvikling: hva, hvorfor, hvordan.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Knowledge production and identity construction - school as part of different growing-up environments.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Skoleutvikling: hva, hvorfor, hvordan.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2007). Innledning. In Hovdenak, Sylvi Stenersen & Olsen, Eiliv (Ed.), Musikk - mulighetenes fag. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0661-2. p. 9–13.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). Læreplanreformer fra Hernes til Clemet.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). Diskurs som begep og grep. Foucault, Habermas, Bernstein.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). Design og ledelse av forskningsprosjekter; forskningsspørsmål og metodevalg.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). Education and identity, curriculum experiences in Norway.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2006). Education reforms and the construction of pedagogic identities.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2005). Youth and education - identity construction in late modernity.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2005). School under suspicion.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Eggen, Astrid Birgitte & Elstad, Eyvind (2009). Kunnskapsløftet - fra ord til handling. rapport fra et skoleutviklingsprosjekt til utdanningsetaten i Oslo. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. ISSN 9788290904901.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Elstad, Eyvind & Eggen, Astrid Birgitte (2009). Kunnskapsløftet - fra ord til handling. Rapport fra et skoleprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo. Acta Didactica Oslo. ISSN 1502-2013.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2008). External Assessment of Study Programmes of Higher Education in Lithuania. Centre for Quality Assessment in Higher Education, Lithuania.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2004). AHDR(Arctic Human Development Report) 2004. Akureyri: Stefansson Arcyic Institute. ISSN 9979-834-45-5.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:20 AM - Last modified Sep. 7, 2017 11:17 AM

Projects