IDEA Innovasjon og digitalisering i utdanning

IDEA er et ressurssenter ved UV som tilrettelegger for innovativ undervisning, pedagogisk forankrede digitale løsninger og forskningsbasert innovasjon i utdanning.

Studenter jobber sammen ved hjelp en av de nye læringsskjermene Foto: Shane Colvin/UiO

IDEA har forberedt et variert aktivitetstilbud for høsten 2022. Se aktivitetskalenderen vår her: IDEA Aktivitetskalender

 

Labene ved UV - opplæring og utvikling

UV-fakultetet har tre laber som bistår ansatte og studenter med å bruke digitale løsninger:

Pedagogisk utvikling og samfunnsinnovasjon

På UV-fakultetet foregår det en rekke innovasjonsprosjekter. IDEA gir deg oversikten:

 

Nye arealer og nytt utstyr ved UV!

På UV-fakultetet er det gjennomført en omfattende oppgradering av undervisningsrom og digitalt utstyr Se mer om prosjektet her:

 

Spørsmål om digital undervisning?

Spørsmål eller forslag til IDEA?

Kontakt IDEA

Epost: kontakt-idea@uv.uio.no

Telefon: 22840732