IDEA Innovasjon og digitalisering i utdanning

Arbeid på PC, kaffiglass i forgrunnen. Foto

IDEA er et ressurssenter ved UV som tilrettelegger for innovativ undervisning, pedagogisk forankrede digitale løsninger og forskningsbasert innovasjon i utdanningen.

Aktuelle saker

IDEA i Teams

IDEA vil opprette et teams-rom for idea-myldring, spørsmål og samtaler for undervisere, studieadministrasjon og studenter. 

Er du interessert?

Meld din interesse!

Spørsmål om digital undervisning?

Spørsmål eller forslag til IDEA?

Kontakt IDEA

Epost: kontakt-idea@uv.uio.no

Telefon: 22840732