Forsiden

Fasaden til Georg Sverdrups Hus

FIKS leder og koordinerer UiOs arbeid med desentralisert kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og skoleeiere.

Det humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet samarbeider med en rekke skoler og skoleeiere i og rundt Oslo.

FIKS koordinerer dette arbeidet i fire ulike former for faglige aktiviteter:

 

 

Hvordan kan vi etablere godt samarbeid mellom skoler og UH-sektoren?

 

 

 

 

 

"Etableringen av et partnerskap må starte i det små (...)  for å etablere tillit som derfra kan føre til at langtidssamarbeid lar seg utvikle." 

Professor Catherine Snow, Harvard University

 

Aktuelt

Arrangement

07 des.
08:15, Linken, Universitetsbiblioteket

Bærekraftig utvikling er snart et av de tre tverrfaglige temaene for alle elever i norsk skole.  Hvordan kan skolen bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn gjennom sin undervisning? Det er temaet på FIKS sin andre faglige frokost denne høsten - fredag 7. desember. 

Siste fra Twitter