Forsiden

Fasaden til Georg Sverdrups Hus

FIKS leder og koordinerer UiOs arbeid med desentralisert kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og skoleeiere.

Det humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet samarbeider med en rekke skoler og skoleeiere i og rundt Oslo.

FIKS koordinerer dette arbeidet i fire ulike former for faglige aktiviteter:

 

 

Arrangement

Aktuelt

Arrangement

Ingen kommende arrangementer

Siste fra Twitter