Fagmiljøer ved Universitetet i Oslo

En person skriver på en notatblokk med PC foran seg

To veier til partnerskap

  1. Som skoleeier kan du inngå partnerskap med oss i FIKS og så kobler vi på fagmiljøene ved Universitetet i Oslo. 
  2. Du kan ta direkte kontakt med fagmiljøene for å inngå partnerskap med dem.

Fagmiljøer og prosjekter ved Universitetet i Oslo

Disse prosjektene ved Universitetet i Oslo er helt eller delvis finansiert gjennom dekomp. Du kan lese mer om prosjektene her på våre nettsider. Dersom du ønsker å inngå partnerskap med fagmiljøene kan du kontakte dem på deres nettsider. 

Fakultetene og fagdidaktikere som bidragsytere

Ved Universitetet i Oslo har vi flere fakulteter, og fem av disse er en del av lektorutdanningen. Dette betyr at de fem fakultetene har fagdidaktikere som også kan fungere som faglige bidragsytere i dekomp.

Andre koordinerende universiteter og høyskoler

Det er ikke bare FIKS og Universitetet i Oslo som har en koordinerende rolle. Ulike universiteter og høyskoler rundt om i landet jobber på hver sin måte med den desentraliserte ordningen. 

Hvis du ønsker å få en oversikt over disse miljøene og komme i kontakt med de riktige koordinatorene, har vi en oversikt over mange av disse universitetene og høyskolene. Du finner oversikten her.