English version of this page

Fagmiljøer ved Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo har flere fagmiljøer som er rettet mot skolen. Her får du en oversikt over ulike fagmiljøer som du som skoleeiere kan inngå partnerskap med. 

Tre elever samarbeider i klasserom

Partnerskap med FIKS og fagmiljøene skal ha en positiv virkning på skolen, lærerne og elevene.

To veier til partnerskap

  1. Som skoleeier kan du inngå partnerskap med oss i FIKS så kobler vi på fagmiljøene ved Universitetet i Oslo. 
  2. Du kan ta direkte kontakt med fagmiljøene for å inngå partnerskap med dem.

Fagmiljøer og prosjekter ved Universitetet i Oslo

Disse prosjektene ved Universitetet i Oslo er helt eller delvis finansiert gjennom dekomp:

Fakultetene og fagdidaktikere som bidragsytere

Ved Universitetet i Oslo har vi flere fakulteter, og fem av disse er en del av lektorutdanningen. Dette betyr at de fem fakultetene har fagdidaktikere som også kan fungere som faglige bidragsytere i dekomp.

De fem fakultetene er: 


Andre koordinerende universiteter og høyskoler 

Det er ikke bare FIKS og Universitetet i Oslo som har en koordinerende rolle. Ulike universiteter og høyskoler rundt om i landet jobber på hver sin måte med den desentraliserte ordningen. 

Hvis du ønsker å få en oversikt over disse miljøene og komme i kontakt med de riktige koordinatorene, har vi en oversikt over mange av disse universitetene og høyskolene. Du finner oversikten her. 

Publisert 2. mai 2018 19:20 - Sist endret 2. des. 2020 09:11