Partnerskap mellom skoleeier og Universitetet i Oslo

Ønsker du å inngå partnerskap med FIKS eller et av universitetets andre fagmiljøer? 

Personer diskuterer rundt bord

Partnerskap krever jevn dialog. Bildet er tatt fra en workshop med våre partnere i FØN-kommunene våren 2019.

Foto: Erik Straume Johnsen

I den desentraliserte ordningen arbeider Universitetet i Oslo på to måter. Som skoleeier kan du enten inngå partnerskap direkte med FIKS som deretter finner faglig kompetanse ved UiO til samarbeidet. Alternativt kan du ta direkte kontakt med et av universitetets fagmiljøer. 

Hovedaktiviteten til FIKS er å bidra i varige og forpliktende partnerskap med kommuner og fylkeskommuner i vår region. Dette er et hovedprinsipp i den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen. 

Partnerskap med FIKS

Første steg for inngå et partnerskap med FIKS er å fylle ut et skjema  eller ta kontakt med oss med informasjon om kommunen din og innenfor hvilke områder dere ønsker skoleutvikling og kompetanseheving. Utfyllingen av skjemaet legger grunnlaget for første møte med FIKS. Hvis du er nysgjerrig på partnerskap med FIKS, så kan du fylle ut skjemaet - helt uforpliktende. 

Les mer om FIKS sine pågående partnerskap med fylkeskommuner, kommuner og enkeltskoler

Partnerskap med Naturfagsenteret

Naturfagsenteret har i sine partnerskap tilpasset det de tilbyr i samarbeid med kommunene.

Les mer om partnerskapene på  Naturfagsenterets egne sider

 

Publisert 12. feb. 2020 10:25 - Sist endret 12. jan. 2022 13:08