Partnerskap mellom skoleeier og Universitetet i Oslo

Ønsker du å inngå partnerskap? I den desentraliserte ordningen arbeider Universitetet i Oslo på to måter. Som skoleeier kan du enten inngå partnerskap direkte med FIKS som deretter finner faglig kompetanse ved UiO til samarbeidet. Alternativt kan du ta direkte kontakt med et av universitetets fagmiljøer. 

Personer diskuterer rundt bord

Partnerskap krever jevn dialog. Bildet er tatt fra en workshop med våre partnere i FØN-kommunene våren 2019.

Foto: Erik Straume Johnsen

Hovedaktiviteten til FIKS er å bidra i varige og forpliktende partnerskap med kommuner og fylkeskommuner i vår region. Dette er et hovedprinsipp i den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen. 

Hva er egentlig den desentraliserte ordningen? Les mer her

Partnerskap med FIKS

Første steg for inngå et partnerskap med FIKS er å fylle ut et skjema  eller ta kontakt med oss med informasjon om kommunen din og innenfor hvilke områder dere ønsker skoleutvikling og kompetanseheving. Utfyllingen av skjemaet legger grunnlaget for første møte med FIKS. Hvis du er nysgjerrig på partnerskap med FIKS, så kan du fylle ut skjemaet - helt uforpliktende. 

Fyll inn skjema for partnerskap

Kontakt: bjorn.bolstad@uv.uio.no eller frida.thuen@uv.uio.no

Eksisterende partnerskap 

FIKS har allerede noen eksisterende partnerskap med kommuner i regionen Oslo og Viken. Her får du en oversikt over hvilke kommuner det gjelder og hva slags prosjekter og partnerskapsmodeller vi har utviklet sammen. Siden partnerskap er et intrikat system, vil ikke alle prosesser la seg uttrykke i tekstform. Ta kontakt for å høre mer!

Asker

Partnerskapet med Asker startet i 2018

Følgende tema har blitt vektlagt i partnerskapet:

 • Digitalisering
 • Fagfornyelsen

Det er gjennomført samlinger for alle skoleledere/lærere, samlinger for enkeltskoler samt drøftings- og planleggingsmøter

Aurskog-Høland

Partnerskapet med Aurskog-Høland startet i 2019. 

Hovedpunktene for samarbeid har dreid seg om:

 • Dybdelæring og progresjon i matematikk
  • Lærere fra 1. til 13. trinn i Aurskog-Høland har samlinger for å sikre god progresjon og dybdelæring i matematikk gjennom hele skoleløpet. Videregående skoler i regionen deltar også.

Bærum

Partnerskapet med Bærum startet i 2018

Følgende tema har blitt vektlagt i partnerskapet:

 • Fagfornyelsen
  • Dybdelæring
  • Tverrfaglighet
  • Kompetanse

Det er gjennomført samlinger for alle skoleledere/lærere, samlinger for grupper av skoler og drøftingsmøter med enkeltskoler i tillegg til drøftings- og planleggingsmøter.

Partnerskapet har vært utbytterikt og utviklende for begge parter. Planleggingsmøtene har vært en arena for utforskning av erfaringer, forskning og synspunkter, og dette har gjort det faglige innholdet i samlinger relevant og poengtert.

FØN-kommunene

FØN er et samarbeid mellom kommunene i Follo og øvre og nedre Romerike. Skoleutvikling i FØN-samarbeidet koordineres av egne utviklingsveiledere, og FIKS har vært i partnerskap med disse siden 2018.

Følgende tema har blitt vektlagt i partnerskapet:

 • Fagfornyelsen
  • Dybdelæring
  • Elev- og lærerrollen

Lørenskog

Partnerskapet med Lørenskog startet i 2019.

Følgende tema har blitt vektlagt i partnerskapet:

 • Fagfornyelsen
  • Dybdelæring
  • Elev- og lærerrollen
 • Digitalisering

FIKS har deltatt i planleggingsmøter, på felles planleggingsdag for alle lærere i kommunen og på enkeltskoler.

Oslo

Partnerskapet med Oslo startet før dekomp-ordningen og FIKS ble etablert og er videreført både av enkeltfakulteter ved UiO og FIKS.

Noen av temaene partnerskapet har dreid seg om, er:

 • Programmering i fag (ProFag)
 • VIST (videoassistert kompetanseheving av lærere)
 • Elevaktive læringsformer og språkfokus i faga
 • Fagfornyelsen
  • Dybdelæring
  • Profesjonsfellesskap
  • Overordnet del

Ås

Partnerskapet med Ås startet i 2019

Følgende tema har blitt vektlagt i partnerskapet:

 • Profesjonsfellesskap
 • Fagfornyelsen
  • Dybdelæring
 • Digitalisering

Innhold og form i samlinger for lærere og skoleledere er justert løpende i dialog mellom grunnskoleavdelingen i Ås kommune og FIKS.

Partnerskap med Naturfagsenteret

Naturfagsenteret har i sine partnerskap tilpasset det de tilbyr i samarbeid med kommunene.

Les mer om hvert av partnerskapene på Naturfagsenterets egne sider

Publisert 12. feb. 2020 10:25 - Sist endret 2. juni 2020 11:49