Våre partnerskap

Her kan du få en oversikt over pågående partnerskap mellom FIKS og ulike fylkeskommuner, kommuner og enkeltskoler

Partnerskapene våre er stadig i utvikling. Informasjonen på denne siden er derfor ikke utfyllende og vil bli oppdatert jevnlig. 

Asker kommune

I partnerskapet er det fokus på:

 • Digitalisering
 • Dybdelæring
 • Tverrfaglighet

Aktiviteter i partnerskapet:

 • Fellessamlinger for lærere

 • Fellessamlinger for skoleledere
 • Oppfølging av enkeltskoler

Faglig bidrag fra FIKS og UiO:

Bjørn Bolstad og Øystein Gilje

Aurskog-Høland kommune

I partnerskapet er det fokus på:

 • Dybdelæring og progresjon i matematikk 

Aktiviteter i partnerskapet:

 • Lærere fra 5. til 13. trinn i Aurskog-Høland har samlinger for å sikre god progresjon og dybdelæring i matematikk hele skoleløpet. Videregående skoler i regionen deltar også

Faglig bidrag fra FIKS og UiO: 

Tom Lindstrøm, Merete Hellner Nilsen og Terje Stokke Nørving

Bærum kommune

I partnerskapet er det fokus på:

 • Kompetanse
 • Dybdelæring
 • Tverrfaglighet
 • Læreplanforståelse 

Aktiviteter i partnerskapet:

 • Fellessamlinger for lærere

 • Fellessamlinger for skoleledere
 • Oppfølging av enkeltskoler
 • Drøftinger med og veiledning av skoleeier

Faglig bidrag fra FIKS og UiO: 

Bjørn Bolstad og Øystein Gilje

 

Enebakk kommune

Bildet kan inneholde: grønn, symbol.

I partnerskapet er det fokus på:

 • Digitalisering
 • Dybdelæring
 • Tverrfaglighet
 • Systematisering av erfaringer og forskning på egen praksis (etter kovid-19)

Aktiviteter i partnerskapet:

 • Fellessamlinger for lærere

 • Fellessamlinger for skoleledere
 • Drøftinger med og veiledning av skoleeier

Faglig bidrag fra FIKS og UiO: 

Øystein Gilje, Terje Stokke Nørving og Bjørn Bolstad

Færder kommune

I partnerskapet er det fokus på:

 • Vurdering
 • Tverrfaglighet

Aktiviteter i partnerskapet:

 • Fellessamlinger for lærere

 • Fellessamlinger for skoleledere
 • Veiledning av utvalgte lærere på tre ungdomsskoler

Faglig bidrag fra FIKS og UiO:

Silje Ween, Bjørn Bolstad og Øystein Gilje

Lørenskog kommune

Bildet kan inneholde: symbol.

I partnerskapet er det fokus på:

 • Tverrfaglighet 

Aktiviteter i partnerskapet:

 • Nettverksamlinger for utvalgte lærere fra alle skolene i kommunen

Faglig bidrag fra FIKS og UiO:

Bjørn Bolstad og Merete Hellner Nilsen

Nordre Follo kommune

I partnerskapet er det fokus på:

 • Støtte til innføring av ny læreplan (LK20) med vekt på:
  • Aktive elever
  • Kompetanse og dybdelæring
  • Tverrfaglighet
  • Profesjonsfellesskap 

Aktiviteter i partnerskapet:

 • Fellessamlinger for lærere

 • Fellessamlinger for skoleledere
 • Drøftinger med og veiledning av skoleeier

Faglig bidrag fra FIKS og UiO:

Bildet kan inneholde: person, hår, blond.
Bjørn Bolstad, Merete Hellner Nilsen og Ann S. Michaelsen

Grunnskolen Oslo Kristne Senter

I partnerskapet er det fokus på:

 • Tverrfaglighet

Aktiviteter i partnerskapet:

 • Fellessamlinger for alle ansatte på skolen

 • Veiledning og støtte

Faglig bidrag fra FIKS og UiO:

Bildet kan inneholde: tjenestemannarbeider, forretningsperson.
Bjørn Bolstad

Oslo kommune

I partnerskapet er det fokus på:

 • Sosial læring, elevinvolvering og relevans
 • Læreren som forsker 
 • Støtte til innføring av LK20 med særlig vekt på
  • kompetanse
  • vurdering 

Aktiviteter i partnerskapet:

 • Fellessamlinger for lærere og skoleledere i eksisterende nettverk

 • Støtte til enkeltskoler
 • Støtte til læreres egen forskningsaktivitet
 • Utvikling av forskning og modeller for kompetansespredning

Faglig bidrag fra FIKS og UiO:

Ann S. Michaelsen, Bjørn Bolstad og Øystein Gilje

Vestby kommune

Bildet kan inneholde: symbol, skjold.

I partnerskapet er det fokus på:

 • Profesjonsfellesskap og ledelse
 • LK20

Aktiviteter i partnerskapet:

 • Fellessamlinger for lærere og skoleledere

 • Drøftinger med og veiledning av skoleeier
 • Skolene kan gi innspill om hva slags støtte de ønsker 

Faglig bidrag fra FIKS og UiO:

Bjørn Bolstad, Marianne Mette Stenberg, Terje Stokke Nørving og Eli Tronsmo

Viken fylkeskommune

Bildet kan inneholde: aqua, turkis.

I partnerskapet er det fokus på:

 • Økt veilederkompetanse på skolene

 • Profesjonsfellesskap

Aktiviteter i partnerskapet:

 • Fellessamlinger for lærere og skoleledere om veiledningskompetane

 • Forelesning for skoler om profesjonsfellesskap

 • Oppfølging av lærere og ledergrupper på enkeltskoler 

Faglig bidrag fra FIKS og UiO:

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, hår, ansiktsuttrykk, øyenbryn.
Siv Paus Brovold, Jo Helge Ansnes Schei og Kristine Hollup

 

Ann S. Michaelsen, Marianne Dahl og Eli Tronsmo
Anne Kristin Dahl

Ås kommune

I partnerskapet er det fokus på:

 • Støtte til innføring av LK20 med særlig vekt på:
  • Aktive elever

Aktiviteter i partnerskapet:

 • Fellessamlinger for lærere

 • Fellessamlinger for skoleledere

Faglig bidrag fra FIKS og UiO:

Bjørn Bolstad, Marianne Mette Stenberg, Terje Stokke Nørving og Eli Tronsmo

 

Publisert 24. sep. 2020 10:19 - Sist endret 29. sep. 2020 09:39