Øystein Gilje

Bilde av Øystein Gilje
English version of this page
Telefon +47-22858186
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Læring og kunnskapsutvikling på tvers av læringsarenaer
 • Kreative læringsprosesser
 • Multimodal og sosiokulturell analyse av barn og unges medieproduksjon

Pågående aktiviteter

 • NFR prosjektet Learning lives, Groruddalen. Forskningsprosjekt i TransActions.

Fullførte prosjekter

2004-2009 Ph D prosjekt, med avhandlingen mode, mediation and moving images – An inquiry of digital editing practices in media education. Finansiering fra UV-fakultete, UiO.

2005-2007 Morgendagens medieprodusenter. – Om mediefagselevers produksjonspraksiser i videregående skole. (Finansiert av Rådet for anvendt medieforskning).

2007-2009 Making a filmmaker. Skandinavisk forskningsprosjekt om unge filmskapere. (finansiert av rådet for anvendt medieforskning)

Undervisning

2006-2008 Skriveseminar for masterstudenter (sammen med Kristin Vasbø)

2006-2007: Ungdom, kjønn og identitet (PED 1600) og Ungdomsforskning (PED 1450, med Kristin Vasbø som hovedlærer)

2005-2007: Læringsressurser: IKT og medier.

Ingen undervisning i perioden juni 2010 – juni 2013, grunnet 100 prosent forskningstilling som post doc.

2010 Ph D kurs, Syd Dansk universitet, Danmark.

Bakgrunn

1989 – 1993, Allmennlærer og Cand Mag.

1993 – 2000, Allmennlærer, barne og ungdomsskole, filmkunnskap, pedagogikk mellomfag.

2000-2002, Cand Polit, pedagogikk allmenn. Deltidsarbeid i NRK.

2002-2005, Journalist NRK. Fulltid.

2005 – 2010, PhD, avhandlingsarbeid og undervisning, PFI, UV, UiO

2010 – 2013 post doc, PFI, UV, UiO.

Verv og oppnevenelser

2007 – 2008 Midlertidige ansatte sin representant i instituttstyre (vara/tillitsvalgt)

2010 – 2012 Medlem av klagenemnda for film og videogram. Kulturdepartementet.

Emneord: IKT og læring, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Moderne oppvekst, Kunnskap i skolen, Pedagogikk

Publikasjoner

 • Elf, Nikolaj Frydensbjerg; Gilje, Øystein; Olin-Scheller, Christina & Slotte, Anna (2018). Nordisk status og forskningsperspektiver i L1 : multimodalitet i styredokumenter og klasseromspraksis, I: Magne Rogne & Lars Rune Waage (red.),  Multimodalitet i skole- og fritidstekstar.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245022889.  Kapittel 4.  s 71 - 104
 • Rødnes, Kari Anne & Gilje, Øystein (2018). Ti år med grunnleggende ferdigheter - hva vet vi, og hvor går vi?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  102(3), s 201- 213 . doi: 10.18261/issn.1504-2987-2018-03-02
 • Gilje, Øystein & Silseth, Kenneth (2017). Mobiltelefonens lange vei fra fritid til skole, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 4.  s 55 - 73
 • Silseth, Kenneth & Gilje, Øystein (2017). Multimodal composition and assessment: a sociocultural perspective. Assessment in education : Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X. . doi: 10.1080/0969594X.2017.1297292
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2016). Authenticity, agency and enterprise education studying learning in and out of school. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355. . doi: 10.1016/j.ijer.2016.05.012
 • Gilje, Øystein (2015). På jakt etter ark og app i fire fag i det norske læremiddellandskapet. Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi..  ISSN 2445-7981.  01(01), s 36- 61
 • Gilje, Øystein (2015). Writing within and across Modes in Filmmaking, In Arlene Archer & Esther Breuer (ed.),  Multimodality in Writing - The state of the art in theory, methodology and pedagogy.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-29657-2.  Kapittel 7.  s 153 - 171
 • Gilje, Øystein & Groeng, Linn Mette (2015). The making of a filmmaker: Curating learning identities in early careers. E-Learning and Digital Media.  ISSN 2042-7530.  12(2), s 212- 225 . doi: 10.1177/2042753014568177
 • Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse & Gilje, Øystein (2015). Idrett, dataspilling og skole – konkurrerende eller «på lag»?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  99(5), s 334- 350 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Erstad, Ola & Gilje, Øystein (2014). Tracing Learning across contexts: Methodological Challenges and ethical considerations, In Greta Bjørk Gudmundsdottir & Kristin Beate Vasbø (ed.),  Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-736-0.  9.  s 135 - 150
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Gilje, Øystein (2014). Mediekompetanse i spenningsfeltet mellom skole, hjem og fritid, I: Ulla Carlsson (red.),  Medie- och informationskunnighet i Norden: En nyckel till demokrati och yttrandefrihet.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-88-6.  Kapittel.  s 123 - 129
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein & Arnseth, Hans Christian (2013). Learning Lives Connected: Digital Youth across School and Community Spaces. Comunicar.  ISSN 1134-3478.  (40), s 89- 98 . doi: 10.3916/C40-2013-02-09
 • Gilje, Øystein (2013). Approaching Filmmaking as Digital Composing: A Scandinavian Perspective, In Elisabeth Bjørnestad & Janicke Heldal Stray (ed.),  New Voices in Norwegian Educational Research.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-462-8.  8.  s 99 - 110
 • Gilje, Øystein (2013). Kunst og håndverk i møte med digitale kulturer, I:  Kunst, Håndverk, Teknologi og Design.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245012880.  1.  s 13 - 30
 • Gilje, Øystein (2013). Making a Film-maker: Four pathways across school, peer culture and community, In Ola Erstad & Julian Sefton-Green (ed.),  Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-00591-4.  12.  s 198 - 214
 • Arnseth, Hans Christian; Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2012). Trajectories of learning lives: Continuities and discontinuities in lifelong learning across contexts. Lifelong Learning in Europe.  ISSN 1239-6826.  17(1), s 12- 19
 • Gilje, Øystein (2012). Meningsskaping i digital medieproduskjon - et dobbelt blikk, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  6.  s 34 - 54
 • Svoen, Brit Ragnhild & Gilje, Øystein (2012). Policy Making and Practices of Production Across Contexts of Learning. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  (4), s 284- 300 Vis sammendrag
 • Gilje, Øystein (2011). Working in tandem with editing tools: iterative meaning-making in filmmaking practices. Visual Communication.  ISSN 1470-3572.  10(1), s 45- 62 . doi: 10.1177/1470357210390441
 • Gilje, Øystein (2010). Multimodal Redesign in Filmmaking Practices: An Inquiry of Young Filmmakers' Deployment of Semiotic Tools in Their Filmmaking Practice. Written Communication.  ISSN 0741-0883.  27(4), s 494- 522 . doi: 10.1177/0741088310377874
 • Gilje, Øystein; Frølunde, Lisbeth; Lindstrand, Fredrik & Öhman-Gullberg, Lisa (2010). Mapping Filmmaking across Contexts. Portraits of Four Young Filmmakers in Scandinavia, In Sirkku Kotilainen & Sol-Britt Arnolds-Granlund (ed.),  Media Literacy Education. Nordic Perspectives.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-00-8.  Part II Media Literacy Education.  s 95 - 108
 • Erstad, Ola & Gilje, Øystein (2009). Digital production in and out of school - experiences, practices and implications for media literacy in a Norwegian context. Media Education Journal.  ISSN 0268-1951.  44, s 15- 20
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Sefton-Green, Julian & Vasbø, Kristin Beate (2009). Exploring ‘learning lives’: community, identity, literacy and meaning. Literacy.  ISSN 1741-4350.  43(2), s 100- 106 . doi: 10.1111/j.1741-4369.2009.00518.x
 • Gilje, Øystein; Lindstrand, Fredrik; frølunde, lisbeth & Öhman-gullberg, Lisa (2009). Methodologies for tracking learning paths: designing the online research study Making a Filmmaker. Mediekultur.  ISSN 0900-9671.  25(46), s 73- 85
 • Gilje, Øystein (2008). Digital medieproduksjon i nettverksklasserommet, I: Svein Østerud & Egil G. Skogseth (red.),  Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27895-3.  kapittel 3.  s 60 - 79
 • Gilje, Øystein (2008). Googling movies: digital media production and the "culture of appropriation", In Kirsten Drotner; Hans Siggard Jensen & Kim Christian Schrøder (ed.),  Informal learning and digital media.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 1-84718-551-7.  Chapter two.  s 29 - 48
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2008). Regaining impact media education and media literacy in a Norwegian context. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  29(2), s 219- 230
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein & de Lange, Thomas (2007). Re-mixing multimodal resources: multiliteracies and digital production in Norwegian media education. Learning, Media & Technology.  ISSN 1743-9884.  32(2), s 183- 198
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2007). Mediefagets produksjonsprosesser - morgendagens kompetanse. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  2(4), s 226- 243

Se alle arbeider i Cristin

 • Gilje, Øystein (2017). Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2042-7.  128 s.
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Sefton Green, Julian & Arnseth, Hans Christian (2016). Learning Identities, Education and Community. Young lives in the cosmopolitan city. Cambridge University Press.  ISBN 9781107625211.  262 s.
 • Gilje, Øystein; Lepperød, Janne & Kallestad, Trude (2013). Kunst, Håndverk, Teknologi og Design. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245012880.  345 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bærland, Tarjei & Gilje, Øystein (2017). Fremmedspråket programmering. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Gilje, Øystein (2017). Hvorfor smiler elevene alltid foran skjermen?.
 • Gilje, Øystein (2017). Med ark&app i 2020.
 • Gilje, Øystein & Ingulfsen, Line (2016). Pictures as mediating artefacts in classroom interaction.
 • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving; Naalsund, Margrethe & Skarpaas, Kaja Granum (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer.
 • Rødnes, Kari Anne & Gilje, Øystein (2016). Grunnleggende ferdigheter - på tvers eller i fag?.
 • Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse & Gilje, Øystein (2016). Storspillere, motivasjon og skoleprestasjoner. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line & Swensen, Kaja Vembe (2015). Kartlære og begreper i Østlandets geografi - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 5. klasse.
 • Potter, John & Gilje, Øystein (2015). Curation as a new literacy practice. E-Learning and Digital Media.  ISSN 2042-7530.  12(2), s 123- 127 . doi: 10.1177/2042753014568150
 • Skarpaas, Kaja Granum; Ingulfsen, Line & Gilje, Øystein (2015). "In my spare time I like to..." - En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Gilje, Øystein (2015). Parents’ regulation of teenagers’ screen-time in Norway.. Parenting for a Digital Future Research Blog.
 • Gilje, Øystein (2014). Curriculum of the cold.
 • Gilje, Øystein (2014). Curriculum of the cold. Paper..
 • Gilje, Øystein (2014). Filmmakers, learning and citizenship..
 • Gilje, Øystein (2014). Læring og undervisning med digitale medier., I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  21.  s 369 - 388
 • Gilje, Øystein (2014). Ungdom hverdagsliv, sosiale medier.
 • Gilje, Øystein (2014). #ark&app Læremidler og arbeidsformer i skolens blandingskultur.
 • Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth & Ingulfsen, Line (2014). Tømmerfløtingens tradisjoner som digital historie - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 8. klasse.
 • Ingulfsen, Line & Gilje, Øystein (2014). Mediekompetanse 2014 - En systematisk oversikt over studier av mediekompetanse i befolkningen.
 • Kluge, Anders; Dolonen, Jan Arild & Gilje, Øystein (2014). Dataspill og læringsutbytte. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Kluge, Anders; Dolonen, Jan Arild & Gilje, Øystein (2014). Læring og spill i skolen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372. Vis sammendrag
 • Rasmussen, Ingvill; Gilje, Øystein; Ferguson, Leila Eve; Ingulfsen, Line & Bakkene, Hildur (2014). Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie: En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående.
 • Amdam, Synnøve Hedemann; Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). Hvor skal de digitale hodene komme fra?. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Amdam, Synnøve Hedemann; Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). Les mer nøye, Kristin. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983. Vis sammendrag
 • Gilje, Øystein (2013). Exploring literacy, identity and learning lives in educational transitions.
 • Gilje, Øystein (2013). Hvordan er det å vokse opp i et flerkulturelt Norge?, I: Anders Ravik Jupskås & Anders Ravik Jupskås (red.),  Akademiske perspektiver på 22. juli.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232101313.  17.
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). National Case-study: The Cultural Rucksack.
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). Tracing Learning Trajectories Across Sites ‘Environmental Thinking’ as boundary object in Entrepreneurship Education.
 • Gilje, Øystein & Groeng, Linn M. (2013). The making of a Filmmaker: - Creativity and Learning among Young filmmakers in early careers.
 • Gilje, Øystein & Hegna, Kristinn (2013). Learning trajectories in the high-rise suburbs of Oslo; Diversity, Identity and educational aspirations in transition.
 • Gilje, Øystein & Svoen, Brit Ragnhild (2013). Policy making and practices of Production across contexts of Learning (Part of symposium: Cultures of Digital Production).
 • Gilje, Øystein (2012). Constituing the Learner - Young Peoples´ Learning Trajectories in Social context.
 • Gilje, Øystein (2012). Funn i praksis. Ny kunnskap om barnehagen.
 • Erstad, Ola; Arnseth, Hans Christian & Gilje, Øystein (2011). Becoming a learner: Some methodological challenges in researching learner identities (Symposium: Expanding Cultural and Activity Theory to Research The Learning and Identity Practices of Contemporary Youth).
 • Gilje, Øystein (2011). Collaborative media education - remixing genres, domains and media.
 • Gilje, Øystein (2011). Learning Lives: Literacy and identity in the transition from preschool to primary school (Symposium: Artifactual literacy for the public good: Inciting meaning-making through the artifactual).
 • Gilje, Øystein (2011). Lærerutdanningen - Et komplekst studium for et komplekst yrke. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3)
 • Gilje, Øystein (2011). Til ungdommen - oppvekst og danning i det flerkulturelle Norge.
 • Gilje, Øystein (2011). Visuell remiks i digital medieproduksjon.
 • Gilje, Øystein (2011). Visuell remiks: identitet og læring i digital medieproduksjon.
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2011). Children´s agency in research – across settings and as co-investigators.
 • Gilje, Øystein (2010). Funn i Praksis - Presentasjon av rapport om ny kunnskap fra 19 prosjekter i grunnopplæringen.
 • Gilje, Øystein (2010). Funn i Praksis: Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen - foreløpig utgave (november 2010).
 • Gilje, Øystein (2010). Praksis og poeng. Pedagogers publiseringsmønstre på 2000-tallet. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  94(6), s 506- 514
 • Gilje, Øystein (2008). Interactional talk in creative meaning making - An exploration of filmmaking production practices.
 • Gilje, Øystein (2008). Making a filmmaker - utdanningsspor fra unge, skandinaviske filmskapere. [tilt].  ISSN 1502-2471.  7(2), s 28- 31
 • Gilje, Øystein (2008). Modes and modality: Filters layers and special effects in digital editing.
 • Gilje, Øystein (2008). Morgendagens medieprodusenter - eller bare kreativ lek? - om det nye mediefaget på videregående skole.
 • Gilje, Øystein (2008). Produksjonspraksiser i mediefaget - med spesiell vekt på film.
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein & de Lange, Thomas (2007). Morgendagens Medieprodusenter. Om mediefagselevers produksjonspraksiser i videregående skole.
 • Gilje, Øystein (2007). Categories of students and digital production - reporting from a survey on media education in Norway.
 • Gilje, Øystein (2007). De egentlige digitale skillene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gilje, Øystein (2007). Den uredigerte mediebarndommen - anmeldelse av boka Barndom under lupen (Cappelen). Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  3(7)
 • Gilje, Øystein (2007). Digital kultur og remixing i skolen. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  (1), s 5- 11
 • Gilje, Øystein (2007). Skolen som arena for utvikling av kommunikativ kompetanse.
 • Gilje, Øystein (2007). Young filmakers in a digital world - video edting in media education.
 • Gilje, Øystein (2007). remixing semiotic resources - multimodal literacy practices in student production.
 • Gilje, Øystein (2006). Googling movies - moving images and the digital editing process.
 • Gilje, Øystein (2006). Literacy i den digitale medieundervisningen. [tilt].  ISSN 1502-2471.  5(2), s 28- 31
 • Gilje, Øystein (2006). Young filmmakers - googling movies.
 • Gilje, Øystein (2005). Digital Agenda: mzoon: En arena for ungdoms digitale kompetanse.
 • Gilje, Øystein (2005). Digital sjangerlek på nye læringsarenaer: en evaluering av mzoon, et medieverksted på nett.
 • Gilje, Øystein (2005). ’Medienunterricht’ in der Freizeit.
 • Gilje, Øystein (2005). Unge filmskapere i digital sjangerlek. [tilt].  ISSN 1502-2471.  4(1), s 10- 14
 • Gilje, Øystein (2005). Media literacy, videoblogs and learning - Young filmmakers in a digital world.
 • Gilje, Øystein (2002). Nye medier - nye mål, Om hvordan mediekompetanse som mediepedagogisk siktemål kan legitimeres i skolen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2015 09:34 - Sist endret 8. nov. 2017 16:59

Prosjekter