English version of this page

Livet rundt studiene

Tre smilende mannlige studenter som ser mot en pc

LPU - Lektorprogrammets programutvalg

LPU – Lektorprogrammets programutvalg er et studentdrevet fagutvalg for alle studentene på Lektorprogrammet og PROF ved UiO. Vi arbeider for studentenes velferd og rettigheter, og jobber for å forbedre de faglige og organisatoriske sidene ved utdanningene våre.

LeP - Lektorprogrammets studentforening

LeP er en studentforening for lektorstudenter som fokuserer på å skape et sosialt fellesskap på tvers av fagkombinasjoner og studieår. Vi har en rekke aktiviteter for lektorstudentene, eksempelvis bingokvelder, fagsosiale arrangementer og filmkvelder.

Studentutvalget ved UV

Studentutvalget er det øverste studentorganet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. SUUV sitt hovedområde og fokus er alltid studentene på UV og vi er til for å ivareta deres interesser og behov.

Studentdemokrati

Engasjer deg i studentdemokratiet ved instituttet

Studenttidsskrifter

Det anerkjente tidsskriftet "Pedagogisk profil" gis ut flere ganger i året av studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Felles for alle studenter ved UiO