Studentdemokrati ved ILS

Studentdemokratiet ved ILS starter i programrådet og instituttstyret. Studentene er organisert i et fagutvalg og er representert i både programrådet og instituttstyret.

Les mer om studentdemokrati på UV-fakultetets nettsider.

Publisert 18. okt. 2010 14:34 - Sist endret 18. okt. 2010 14:37