Studentdemokrati ved UV

Engasjer deg i studentpolitikken og påvirk framtidens universitet!

Studentinnflytelse på fakultetsnivå

Studentutvalget er det øverste studentorganet på fakultetet, og er et bindeledd mellom studentene og Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Fakultetsstyret er det øverste styringsorganet på fakultetet. Studentene har tre representanter i fakultetsstyret. Studentene har også to representanter i studieutvalget, som er rådgivende organ for fakultetet i studiespørsmål. Studentene er i tillegg representert i ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger og i ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger.

Studentinnflytelse på institutt- og programnivå

Studentorganene på instituttnivå kalles fagutvalg. Lektorprogrammet har et eget programutvalg. Studentene er representert i instituttstyrer og programråd.

Studentdemokrati på universitetsnivå

Det øverste styringsorganet ved Universitetet i Oslo er Universitetsstyret, studentene ved UiO har to representanter her.

Det øverste studentorganet for studentene ved UiO er Studentparlamentet. Deres ansvar er å utvikle en langsiktig og helhetlig studentpolitikk, og å ta tak i viktige konkrete saker, og fremme dem overfor Universitetsstyret, departementet, Norsk Studentunion (NSU), og andre relevante organer.

Publisert 18. sep. 2010 21:12 - Sist endret 10. mars 2022 22:08