English version of this page

Kontakt UV

Studenthenvendelser
 

Presse- og samfunnskontakt

Institutter og sentre

Fakultetsadministrasjonen

Telefon: +47 22 85 82 76

IT-tjenesten

UiO sentralbord

Telefon: +47 22 85 50 50