Strategi og planer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har som ambisjon å være et ledende europeisk fakultet innen utdanningsvitenskap.

Student som sitter i profil under trappen i foajeen i Helga Engs hus, kunstveggen som bakgrunn. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Strategi 2020-2023

Strategi for Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2020-2030.

Årsplaner