English version of this page

Tenester og verktøy

 • Bibliotek

  • Universitetsbiblioteket er det største forskingsbiblioteket i Noreg.
 • IT-tenester

  • Passord, komme på nett, e-post, kalender, utskrift, program, digitale skilt, samt IT-støtte til forsking og utdanning
 • Kunnskapsressursar

  • Tidsskrifta Acta Didactica og Pedagogisk profil, Kunnskapskanalen
 • Forskingsinfrastruktur
  • Fakultetet har fire einingar som støtter forskarane, og dessuten ulike infrastrukturprosjekt.
 • Trykk og kopi
  • Print av doktoravhandlingar, masteroppgåver, plakatar, banner, foldare og visittkort. Sjå produkt og prisar.
 • Video for læring og formidling
  • LINK produserar video og medierike omgivnadar til forskingsformidling, undervisning, informasjon og allmennretta kommunikasjon.