Tenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er det største forskingsbiblioteket i Noreg.

 

IT-tenester

Passord, komme på nett, e-post, kalender, utskrift, program, samt IT-støtte til forsking og utdanning.

Kunnskapsressursar

  • Tidsskrifta Acta Didactica og Pedagogisk profil
  • Kunnskapskanalen

Podcast

Lyd opptak frå ulike arrangement og intervju med internasjonale ekspertar.

Utviklingstenester

EngageLab bidrar til å skape arenaer for forskingsdrevet innovasjon gjennom design, utvikling og rådgjeving.

 

 

 

Video for læring og formidling

LINK produserar video og medierike omgivnadar til forskingsformidling, undervisning, informasjon og allmennretta kommunikasjon.