Kunnskapsressurser

Trenger du å vite mer om hvor du kan finne relevante kilder for studiet ditt og høre på spennende podcasts?

Det utdanningsvitenskapelige fakultet legger vekt på å ikke bare tilby informasjon i tradisjonell form som bøker og tidsskrifter men også å formidle faglig materiale på moderne måter. For eksempel har vi laget en rekke podcasts fra forelesninger holdt av anerkjente forskere innen utdanningsvitenskap som du kan laste ned på din PC eller iPhone.

Publisert 2. nov. 2010 14:16 - Sist endret 6. mars 2017 08:47