IT-tjenesten

IT-tjenesten ved UV-fakultetet holder til i Helga Engs hus, men den har også andre mindre avdelinger rundt om i byggene vi disponerer på Blindern. På disse sidene finner du informasjon om tjenestene vi tilbyr lokalt og sentralt ved Universitetet i Oslo.

Helga Engs hus

PC-stua

I Helga Engs hus har vi ei PC-stue for studenter og ansatte. Den ligger i andre etasje (rom 255) og inneholder omlag 60 stasjonære datamaskiner og to skrivere. Skriverne støtter både utskrift i farger og skanning til epost. PC-stua er åpent alle hverdager mellom 08:00 og 15:00. Etter klokka 15:00 og på helgedager må man benytte gyldig adgangskort og kode.

Utlån av utstyr

IT-tjenesten har noe utstyr som vi låner ut til studenter og ansatte. Ansatte har tilgang til bærbare maskiner, mens studentene kan låne diktafoner.

Kursrom

Vi har to kursrom (rom 235 og 241) med henholdsvis 28 og 34 datamaskiner, en lærermaskin tilkoblet projektor og en skriver. I sistnevnte rom er det også et Smart Board. Alle maskinene er satt opp med standard programvare. Rommene er åpent for booking, men kun tilgjengelig for ansatte med adgangskort.

Auditorium

Alle våre tre auditorium har en datamaskin med støtte for DVD, projektor, høyttalere og teleslynge (for hørselshemmede). Det er fastmontert 2 mikrofoner på svanehals, en mygg og en håndholdt mikrofon. Det er mulig å koble til ekstern datamaskin hvis denne har en skjermutgang med støtte for VGA-kontakt. Hvis det er behov for ekstra møblering skal dette tas med Eiendomsavdelingen.

Undervisningsrom

I tillegg har vi 8 undervisningsrom i varierende størrelse. Felles for disse er at de har en datamaskin med støtte for DVD, projektor og høyttalere. Alle våre fellesarealer skal ha tilgang til det trådløse nettverket på UiO.

Utskrift

I Helga Engs hus har vi montert kortlesere på skriverne. Det innebærer at man må bruke student- eller ansattkort for å hente utskriften. Første gang man benytter denne løsningen må man registrere kortet i utskriftsløsningen. Hvis man mottar et nytt kort må man også registrere dette i utskriftssystemet. Studenter kan kjøpe utvidet utskriftskvote ved å logge inn på utskriftsportalen. Det er støtte for utskrift fra medbragte datamaskiner, nettbrett og mobiler gjennom tjenesten mobilprint.