English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved UV

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Om forskning ved UV

Les mer om forskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Karriereløpsprogram

Det utdanningsvitenskapelige fakultets karriereløpsprogram for forskere.

UV deltar i UiO:Norden

Arrangementer

21 mars
12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern
22 mars
23 mars
12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Forskerprofilen: Til Norge for å lære om naturfag på tvers

Shelley Stromholt er opptatt av unges læring i naturfag, både i og utenfor klasserommet.