English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved UV

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Om forskning ved UV

Les mer om forskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Karriereløpsprogram

Det utdanningsvitenskapelige fakultets karriereløpsprogram for forskere.

UV deltar i UiO:Norden

Forskerprofilen:Vil forstå klasserommet

Selv om hun jobber med prøver i stor skala, er Jelena Radisic opptatt av nytten for den enkelte skole, lærer og elev.

– Jeg har selv jobbet som lærer, og jeg tror at den genuine interessen for å forstå hva som foregår i klasserommet er det som driver meg.