English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved UV

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskningssamarbeid med UV

Ønsker du å forske sammen med oss? Eller har din organisasjon behov for forskningsbasert kunnskap?

Utdanningsforskning ved UiO

Les mer om utdanningsforskning ved UV og UiO.

Om forskning ved UV

Les mer om forskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

UV deltar i UiO:Norden

Arrangementer

i dag des.
12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern
20 des.
12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern
19 jan.
12:15, Helga Engs hus, Blindern

Forskerprofilen

Spansk, fransk eller tysk -hvorfor velger elevene fag som de gjør? Det er blant temaene som opptar Gerard Doetjes. Forskeren er opprinnelig fra Nederland og mener språk er et uendelig komplisert fenomen, som stadig fascinerer ham.