Forskningsaktuelt

Aktuelle saker

  • kvalitet-i-hoyere-utdanning-660x400 – Det finnes ingen magisk medisin 8. nov. 2018 14:16

    Skal studiekvaliteten bedres krever det kompetanseutvikling, administrativ tilrettelegging, ressurser til fornyingsarbeid, og en mer helhetlig styring av studieprogrammene. Det er med andre ord mye å ta hensyn til, i følge professor i pedagogikk.

  • 507hjetlandcolourbox33471632 God språkforståelse gjør barnehagebarnet bedre rustet for skolen 2. nov. 2018 08:57

    Et godt utviklet språk i tidlig alder er avgjørende for senere leseforståelse i skolen. Ny forskning viser betydningen av gode språkferdigheter allerede i barnehagealder.

  • colourbox21475758_507px Fødselsmåned påvirker skoleprestasjoner 26. okt. 2018 10:20

    Ny forskning fra Universitetet i Oslo viser at når på året du er født, kan ha stor betydning for hvordan du gjør det på skolen og videre i livet.

Arrangementer

Ingen planlagte arrangementer