Forskningsaktuelt

Aktuelle saker

  • gravearbeid-660x371 Fra "skoletaper" til "arbeidskar" 12. des. 2019 13:44

    De sliter når skolen blir for akademisk, og de bukker under når presset om å lykkes blir for stort. Her er historien om veien ut.

  • 507_tekstoppgaver Slik mestrer barnet tekstoppgaver i matematikk 9. des. 2019 08:21

    En ny masteroppgave fra Institutt for spesialpedagogikk undersøker sammenhengen mellom språk og regneferdigheter i løsning av matematiske tekstoppgaver. Å identifisere om barn sliter med regneferdigheter eller språkforståelse kan være en nøkkel til å hjelpe dem til å mestre tekstoppgaver.

  • skjonnlitt – Vi må diskutere hva vi vil med litteraturundervisningen i skolen 27. nov. 2019 11:31

    Det er problematisk hvis skjønnlitteraturen blir redusert til et verktøy for å oppnå andre læringsmål, argumenterer forsker.

Arrangementer

Ingen planlagte arrangementer