Forskningsaktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

  • Digital disputas: Alf Gunnar Eritsland 12. juni 2020 10:15

    Cand.philol. Alf Gunnar Eritsland vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

    Torsdag 12. juni 2020 kl 10.15 , Zoom.

    Avhandlingens tittel er:

    Med skolen som misjonsmark. Den norske vekkingsrørslas satsing på lærarutdanning 1890 – 1946.