Forskningsaktuelt

Aktuelle saker

 • 507fattigdomcolourbox14433883 Sosial bakgrunn og fattigdom påvirker barns læring 16. jan. 2019 09:04

  Forskere ved Institutt for spesialpedagogikk ser at lav sosial bakgrunn og fattigdom har en direkte påvirkning på skoleprestasjoner og leseutvikling over tid. I tillegg ser de at læringsutbyttet også påvirkes indirekte på grunn av blant annet høyere skolefravær.

 • samtavla Hjelper «generasjon digital» til å tenke kritisk sammen 3. des. 2018 12:41

  Å skille mellom fakta og fiksjon er en avgjørende ferdighet i et stadig mer digitalisert samfunn. Nye undervisningsmetoder og ny teknologi utviklet ved UiO hjelper elever å trene på kritisk tenkning sammen.

 • dyblelaring Dybdelæring og nye fag i fremtidens skole 3. des. 2018 12:41

  Fremtidens skole skal ruste elevene til å møte utfordringer de vil få både i arbeidslivet og i livet generelt. Undervisningen skal i større grad reflektere behovet for nye kompetanser. Elevene skal få rom til å gå i dybden på fagene samtidig som deres faglige forståelse styrkes.

Arrangementer

 • bilde-stenseth Disputas: Tonje Stenseth 5. feb. 2019 12:15

  Master Tonje Stenseth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

  How and what students read: A study of evaluation and document selection processes in task-oriented reading.

 • lyakurwabilde Disputas: Suitbert Emil Lyakurwa 13. feb. 2019 12:15

  Master Suitbert Emil Lyakurwa vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

  Universal design for learning towards achieving inclusive higher education in Tanzania.