Forskningsaktuelt

Aktuelle saker

 • 507dynamisk-kartleggingcolourbox1241999 Slik kan lærerne sikre en god skolestart for alle 12. juli 2019 12:45

  Professor emeritus Jørgen Frost ved Institutt for spesialpedagogikk mener at måten lærerne kartlegger elevene på, har alt å si for om de som strever får den hjelpen de trenger i tide. Samspillet mellom elev og lærer er det essensielle.

 • 507rettentilspesialundervisningcolourbox9026242 – Glad for at retten til spesialundervisning beholdes 1. juli 2019 09:18

  Ledere ved Institutt for spesialpedagogikk applauderer regjeringens beslutning om at retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning beholdes. Neste skritt bør være å gjøre spesialpedagog til en beskyttet tittel.

 • studenter-leser-660x424 Hvor gode er egentlig skoleelever til å vurdere sannheten i det de leser? 21. juni 2019 16:34

  Forskere ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo lot videregåendeelever teste ut et skreddersydd undervisningsopplegg for kildekritikk og kildebevissthet. Svarene de fikk var interessante.

Arrangementer

 • jorgesm Disputas: Jørgen Smedsrud 30. aug. 2019 12:15

  Master Jørgen Smedsrud ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

  Mathematically gifted adolescents in Norway: Exploring mathematically gifted adolescents' experience with the school system in Norway.