Tema: Teknologirike klasserom

Banner teknologirike klasserom. Illustrasjon.

I en serie bidrag vil vi sette søkelyset på god pedagogikk i teknologrike klasserom (illustrasjon: Shane Colvin/UiO).

Teknologi og digitale læringsressurser gir stadig nye muligheter for læring. Utdanningsvitenskapelig forskning gir oss svar på når, hvor mye, og hvordan digitale verktøy bør brukes i undervisningen. Hvilke krav må vi stille til de digitale verktøyene, til elevene og til lærerne?

Elever med robot i klasserommet. Illustrasjonsfoto.
Publisert 25. mai 2021 18:12

Nå som dataprogrammering er på full fart inn i norsk skole, må vi holde tunga rett i munnen for hvordan vi gjør det, sier forsker. Det må ikke bli for komplisert, og måten programmeringen bakes inn i skolefagene på må gi mening for elevene.

Lærer med smartphone. Illustrasjonsfoto.
Publisert 17. mars 2021 12:29

Både tilgangen på digitale verktøy i skolen og ambisjonene om å bruke dem på nye måter er store, men bruken i undervisningen er fortsatt preget av at informasjon overføres til elevene på en relativt tradisjonell måte, viser ny klasseromsforskning.