Tema: teknologirike klasserom

Banner teknologirike klasserom. Illustrasjon.

I en serie bidrag vil vi sette søkelyset på god pedagogikk i teknologrike klasserom (illustrasjon: Shane Colvin/UiO).

Teknologi og digitale læringsressurser gir stadig nye muligheter for læring. Utdanningsvitenskapelig forskning gir oss svar på når, hvor mye, og hvordan digitale verktøy bør brukes i undervisningen. Hvilke krav må vi stille til de digitale verktøyene, til elevene og til lærerne?

Lærer med smartphone. Illustrasjonsfoto.
Publisert 17. mars 2021 12:29

Både tilgangen på digitale verktøy i skolen og ambisjonene om å bruke dem på nye måter er store, men bruken i undervisningen er fortsatt preget av at informasjon overføres til elevene på en relativt tradisjonell måte, viser ny klasseromsforskning.