Samtavla + gode samtaleregler = sant

Ny teknologi legger til rette for bedre klasseromssamtaler, men pedagogikken fullfører jobben.

Banner teknologirike klasserom. Illustrasjon.
LÆRING I TEKNOLOGIRIKE KLASSEROM: Teksten inngår i en temaserie om møtet mellom pedagogikk og teknologi. Les de øvrige bidragene i serien. (illustrasjon: Shane Colvin/UiO).

Teknologi i seg selv løser ikke alt

Kjerstin Søreide Kvaavik underviser 10. trinn i KRLE og norsk på Hovedgården ungdomsskole i Asker, og er en av mange norske lærere som jevnlig bruker det digitale mikrobloggverktøyet Samtavla i undervisningen. Flere ganger i måneden, og noen ganger flere ganger i uka.

Samtavla kort forkart; Noen sammenlikner Samtavla litt med Twitter i måten det fungerer på. Elevene skriver innlegg på telefon eller PC. Læreren kan velge å hente opp innlegg på tavla og bruke dem som utgangspunkt for fullklassediskusjoner. Det handler om å tenke sammen og bygge på hverandres tenkning.

– Tanken bak verktøyet er å gi elevene utvidede muligheter til å uttrykke tanker og argumenter.

Det forklarer oppfinneren av Samtavla, professor Ingvill Rasmussen.

– Samtavla er en tavle og en samtale. Tavla blir levende og er full av elevens bidrag og tanker. Det danner utgangspunkt for klassesamtalen.

Læreren får noen unike muligheter og gjør noe med samtalens dynamikk. Samtaler er flyktige. Og skal du for eksempel lære noe nytt som er komplisert, da må du holde det over tid, for å forstå det. Her kan kan teknologien bistå, forklarer professoren.

IFrame

Se video om Samtavla (videoproduksjon: Shane Colvin/UiO).

–  Skolen må tilby ressurser som bistår eleven til å få til å bruke språket for å lære. Noen har med seg egenskapen hjemmefra. Hos andre igjen er det ikke så vanlig. 

– Det å ta ordet er å få være en del av et fellesskap, fremhever Rasmussen.

Hun og  Kjerstin Kvaavik har hatt mange gode diskusjoner rundt bruken av digitale verktøy i klasserommet.

Som lærer er Kvaavik optimistisk på teknologiens vegne, men samtidig støtter hun ikke ideen om at teknologi løser alle slags problemer i klasserommet.

– Digitale klasseromverktøy er hjelpemidler som er utviklet for bistå læringsarbeid eller heve kvalitet ytterligere, sier Kvaavik.

Men det er flere ting som må være på plass for å kunne utnytte et verktøys fulle potensiale, mener hun.

– Det å ta ordet er å få være en del av et fellesskap, fremhever Rasmussen.

Kvaavik og Rasmussen. Foto.
Kjerstin Kvaavik (venstre) og Ingvill Rasmussen fremhever begge hvor viktig det er at alle elever kan ta del i felleskapet i klassen. Foto: Shane Colvin/UiO.
 

Klare kjøreregler er helt avgjørende for et godt resultat

I Samtavla-sammenheng er det behov for kjøreregler - i dette tilfellet samtaleregler- som holder klasseromsdiskusjonene innenfor visse rammer. Først da fungerer et verktøy som Samtavla optimalt.

I Kvaaviks klasse er det elevene selv som har utarbeidet samtalereglene.

De har bestemt seg for:

  • vi respekterer andres meninger
  • vi spør alle etter tur om meningene deres
  • vi ser på og lytter til den som snakker
  • vi holder oss til temaet
  • vi kan være kritiske til ideer, men ikke personen bak dem
  • vi diskuterer alle ideer før vi bestemmer oss

Både brukerne av Samtavla og forskerne bak fremhever samtaleregler. Samtalereglene virker modererende og bringer den nødvendige kvaliteten inn i samtalene slik at de fremmer læring. Det er ny teknologi og en forskningsbasert pedagogikk som vektlegger betydningen av å jobbe med kvaliteten på samtalene i klasserommet. Det er ofte det som må til, og det fungerer.

Samtaleregler skaper trygghet

Samtalereglene bidrar til å gjøre klasserommet trygt for den kollektive læringsprosessen.

– I bunn og grunn handler det om å utvikle en kultur som kan forsterke og oppmuntre elever til å fortsette å delta i et fellesskap, forklarer Kjerstin Kvaavik.

Og nettopp derfor øver klassen hennes mye på samtalereglene.

–Det er kjempeviktig å jobbe med samtaleregler også uavhengig av den planlagte digitale støtten.

Både som et verktøy for å støtte gruppearbeid, men også for å gjøre det trygt for elevene å delta. Det er avgjørende at elevene opplever anerkjennelse i klasseromssamtalene, avslutter hun.

Podkast om SamtavlaBildet kan inneholde: logo, grafikk, font.

Hør Rasmussen og Kvaavik i samtale om mulighetene ved å bruke digitale verktøy i undervisningen i podkasten «Læring».

 

Les mer

Emneord: Samtavla, Digitale læringsomgivelser, IKT og læring Av Ulf Grefsgård, rådgiver, Institutt for pedagogikk
Publisert 19. mars 2021 10:14 - Sist endret 20. feb. 2022 19:01