English version of this page

Om instituttet

Bildet kan inneholde: vindu, bygning, armatur, urbant design, sameiet.

Institutt for pedagogikk er plassert ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Instituttet ble etablert i 1938 og er i dag nasjonalt ledende på sitt fagområde med en internasjonal profil på studietilbud og forskning.

Pedagogikkens hovedtema er vilkår for menneskelig læring og kunnskapsutvikling. Dette gjenspeiles på ulike måter i instituttets studieprogrammer og forskningsprosjekter. Det pedagogiske fagområdet har relevans for arbeid med utdanning, kompetanse- og kunnskapsutvikling innen mange sektorer i samfunnet.

Postadresse

Universitetet i Oslo
Institutt for pedagogikk
postboks 1092, Blindern
0317 Oslo

Tlf: 22 84 44 75

ekspedisjonen@iped.uio.no

Besøksadresse I

Helga Engs hus
Sem Sælands vei 7
5. etasje
Nedre Blindern

Besøksadresse II

Forskningsparken 
C1
Gaustadalléen 21
0349 Oslo