Verneombud og vernerunde

Verneombudet er de ansattes talerør i helse, miljø, sikkerhetssaker (HMS). Instituttleder har det overordnede ansvaret for alle sider av arbeidet.


Si fra!Trafikklys


Verneombud

Ulf Grefsgård og Rosa Valseth deler verneombudjobben ved Institutt for pedagogikk.

Verneombudet skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og se til at arbeidsmiljøloven følges.

Mer om verneombudets oppgaver og rolle.

Vernerunde

Verneombud og administrativ leder går jevnlig vernerunde.

Alle rom og kontorer ved instituttet blir gjennomgått. Inneklima, belysning, støy, ergonomi, brannvern, elektrisk utstyr og sikkerhet er blant forholdene som skal undersøkes.

Siste vernerunde ble gjennomført høst 2018.

 

Publisert 9. nov. 2015 12:33 - Sist endret 31. okt. 2018 15:46