Verneombud, vernerunde og varsling

Verneombudet bistår ansatte i helse, miljø, sikkerhetssaker (HMS).


Si fra!Trafikklys


Verneombud

Annette Hjelmevold og Kamil Øzerk deler verneombudjobben ved instituttet.

Verneombudet ivaretar de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og ser til at arbeidsmiljøloven følges.

Utover det er det instituttleder som har det overordnede ansvaret for alle sider av arbeidet ved institttet.

Vernerunde

Verneombud og administrativ leder går jevnlig vernerunde.

Alle rom og kontorer ved instituttet blir gjennomgått. Inneklima, belysning, støy, ergonomi, brannvern, elektrisk utstyr og sikkerhet er blant forholdene som skal undersøkes.

Publisert 9. nov. 2015 12:33 - Sist endret 25. feb. 2021 17:24