Verneombud og vernerunde

Verneombudet er de ansattes talerør i helse, miljø, sikkerhetssaker (HMS). Instituttleder har det overordnede ansvaret for alle sider av arbeidet.


Si fra!Trafikklys


Verneombud

Ulf Grefsgård er verneombud ved Institutt for pedagogikk.

Verneombudet skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og se til at arbeidsmiljøloven følges.

Mer om verneombudets oppgaver og rolle.

Vernerunde

Verneombud og administrativ leder går jevnlig vernerunde.

Alle rom og kontorer ved instituttet blir gjennomgått. Inneklima, belysning, støy, ergonomi, brannvern, elektrisk utstyr og sikkerhet er blant forholdene som skal undersøkes.

Siste vernerunde ble gjennomført våren 2017.

 

Publisert 9. nov. 2015 12:33 - Sist endret 20. apr. 2018 14:56