Aktuelt

Aktuelle saker

 • earli-logo EARLI Center of Excellence til IPED 10. des. 2019 17:10

  Samarbeidslæring, og i den sammenheng digitale metoder for å samle inn og analysere digitale data som produsereres i læringsprosessen , skal inn under lupen i et nytt fireårig nettverksprosjekt finansiert av European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).

 • ped-psyk-studenter-660x252 Ped psyk studentene tar pulsen på arbeidslivet 29. nov. 2019 12:44

  Instituttets nyoppussede master i pedagogisk psykologisk rådgivning (PPR) tilbyr nå regelmessige ekskursjoner til sentrale institusjoner som del av studiet. Målet er å gi studentene bedre kjennskap til fremtidige arbeidssteder, og ikke minst noen gode knagger å henge teorier på.

Arrangementer

 • Digital disputas: Alf Gunnar Eritsland 12. juni 2020 10:15

  Cand.philol. Alf Gunnar Eritsland vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

  Fredag 12. juni 2020 kl 10.15 , Zoom.

  Avhandlingens tittel er:

  Med skolen som misjonsmark. Den norske vekkingsrørslas satsing på lærarutdanning 1890 – 1946.

 • caroliki-180 Digital disputas: Caro Seland Kirsebom 19. juni 2020 12:15

  Master Caro Seland Kirsebom ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

  Will you be upset with me? Normativity, framing and complex educational address.