Aktuelt

Aktuelle saker

  • Kunngjøringstekst. Faksimile. Hedret en av de store 12. okt. 2021 13:50

    Det utdanningsvitenskapelige fakultet har sin Helga Eng forelesning. NTNU har Telhaug forelesningen.

  • Universitetsbygning.Foto. – Et veldig spennende oppdrag 8. okt. 2021 16:18

    Professor Peter Maassen ved Institutt for pedagogikk er invitert til å lede ekspertpanelet som skal evaluere det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Pretoria, Sør-Afrika.

Arrangementer