Kontaktinformasjon

Kjenner du namnet på den personen du vil ha tak i, kan du finne kontaktinformasjon i personoversikta.


Institutt for pedagogikk

postboks 1092, Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse

Hovedlokalitet:
Sem Sælands vei 7
Helga Engs hus, 5. etasje

Finn fram til Helga Engs hus

Kontorkart, 5 etg. Helga Engs hus

Bilokalitet:
Forskningsparken
Hus C, plan 1
Gaustadalléen 21
0349 Oslo

Finn fram til Forskningsparken

Kontorkart, Forskningsparken

Telefon

22 84 44 75 (ekspedisjonen)

Fax

22 85 42 50

E-post

ekspedisjonen@iped.uio.no

Ekspedisjonstid

Mandag - fredag 09.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00


Leiing og administrasjon

Kontakt instituttetleiinga

Kontaktguide for administrasjonen


Spørsmål om studier

Dei fleste spørsmål kan besvares av UV-studieinfo

UV-studieinfo@uv.uio.no

Kontaktguide for spørsmål om enkelte emner eller studieprogrammer 

 

Publisert 28. sep. 2010 11:04 - Sist endret 12. mars 2015 11:18