Kontaktinformasjon

Kjenner du namnet på den personen du vil ha tak i, så finn du kontaktinformasjon i personoversikta.

Leiing og administrasjon

Spørsmål om studier

Dei fleste spørsmål kan besvares av UV-studieinfo

Kontaktguide for spørsmål om enkelte emner eller studieprogrammer 

UV-studieinfo@uv.uio.no


Resepsjonene

Mandag - fredag 09.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00

  • 22 84 44 75
  • 22 85 42 50 (fax)

ekspedisjonen@iped.uio.no


Kontorkart 

Publisert 28. sep. 2010 11:04 - Sist endret 9. mars 2021 17:11