Tall og fakta

 Nøkkeltall for 2016

Vitskaplege publikasjonar (poeng) * 169,0 *
Masterprogram 3
Bachelorprogram 1
Undervisingsemne på norsk 50
Undervisingsemne på engelsk (hovudsakleg knytte til internasjonale masterprogrammer) 25
Vitskapelege årsverk (inludert post.doc) 48
Administrative årsverk 16
Stipendiatar 25
Studentar 700
Budsjett ** 89,5 mill
Del av budsjettet som er eksternt finansisert 20%

*Database for høyere utdanning (DBH), ny beregningsmodell
** Basis + ekstern inntjening


Tall og fakta fom. 2009

Studier og forskning

Instituttet tilbyr et bachelorprogram og et masterprogram i pedagogikk. Masterprogrammet inneholder fire ulike studieretninger:

  • Pedagogisk-psykologisk rådgivning
  • Kunnskap, utdanning og læring
  • Kommunikasjon, design og læring
  • Allmenn pedagogikk

I tillegg tilbys to internasjonale masterprogrammer - Comparative and international education, Higher education – og ett doktorgradsprogram i pedagogikk. Pedagogikk er relevant for arbeid innen både offentlig og privat sektor.

Instituttet har et internasjonalt orientert og produktivt forskningsmiljø. Sentrale forskningsfelt er:

  • læreplanstudier og utdanningsledelse
  • historiske og filosofiske studier av oppvekst og utdanning
  • kunnskapsutvikling og organisering av ekspertise i høyere utdanning og arbeidsliv
  • den digitale teknologiens rolle i læring og utdanning
  • læring og tekstforståelse

En rekke større prosjekter er finansiert av Norges Forskningsråd og gjennomføres i samarbeid med internasjonale partnere. Instituttet er også deltaker i flere EU-finansierte forskernettverk.

 

Publisert 28. sep. 2010 10:29 - Sist endret 9. aug. 2017 12:39