Tall og fakta

 Nøkkeltall for 2020

Vitskaplege publikasjonar (poeng) * 127,0*
Masterprogram 2
Bachelorprogram 1
Undervisingsemne på norsk 42
Undervisingsemne på engelsk (hovudsakleg knytte til internasjonale masterprogrammer) 14
Vitskapelege årsverk (inludert post.doc) 39,6
Administrative årsverk 20
Stipendiatar 24
Studentar 700
Budsjett ** 89,0 mill
Del av budsjettet som er eksternt finansisert 22%

*Database for høyere utdanning (DBH), ny beregningsmodell
** Basis + ekstern inntjening


Tall og fakta fom. 2009

Publisert 28. sep. 2010 10:29 - Sist endret 13. okt. 2021 11:53