Samarbeid

Instituttet har mange samarbeidspartnere innen forsknings- og utredningsarbeid, studier og etter- og videreutdanning på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vil du bli en av samarbeidpartnerne våre?

Samarbeid om forskning

Forskere og organisasjoner som ønsker kontakt med instituttet eller instittuttets ansatte, er velkommen til å kontakte enkeltpersoner eller instiuttledelsen.

Samarbeid om studier

Instituttet tilbyr på masternivå studier som er arbeidslivsrettet og samarbeider med en rekke virksomheter som tar imot studenter i kortere og lengre praksisperioder (3-8 uker). Dette gjelder sælig studieretning "pedagogisk-psykologisk rådgivning" og studieretningene "kunnkapsutvikling og læring i arbeidslivet" og "kommunikasjon, design og læring". Behovet for nye praksisplasser er stort.

Ønsker du å komme i kontakt med studenter med tanke på gjennomføring av masteroppgaveprosjekter i din virksomhet? Mange masterstudenter gjennomfører datainnsamling og skriver masteroppgave i samarbeid med ulike oppdragsgivere.

Ta kontakt på ekspedisjonen@iped.uio.no hvis du er interessert i å samarbeide om studier!

Samarbeid om etter- og videreutdanning

Instituttet kan inngå samarbeid med kommuner, skoler og ander etater og virksomheter om utvikling og gjennomføring av etter- og viderutdanningstiltak.

Publisert 29. sep. 2010 13:56 - Sist endret 24. feb. 2021 15:25