Samarbeid

Instituttet har mange samarbeidspartnere innen forsknings- og utredningsarbeid, studier og etter- og videreutdanning på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vil du bli en av samarbeidpartnerne våre?

Samarbeid om forskning

Forskere og organisasjoner som ønsker kontakt med instituttet eller instittuttets ansatte, kan ta kontakt direkte med enkeltpersoner eller kontakte insituttets ledelse.

Samarbeid om studier

Instituttet tilbyr på masternivå studier som er arbeidslivsrettet og samarbeider med en rekke virksomheter som tar imot studenter i kortere og lengre praksisperioder (3-8 uker). Dette gjelder sælig studieretning "pedagogisk-psykologisk rådgivning" og studieretningene "kunnkap, utdanning og læring" og "kommunikasjon, design og læring". Behovet for nye praksisplasser er stort.

Ønsker du å komme i kontakt med studenter med tanke på gjennomføring av masteroppgaveprosjekter i din virksomhet? Mange masterstudenter gjennomfører datainnsamling og skriver masteroppgave i samarbeid med ulike oppdragsgivere.

Ta kontakt på ekspedisjonen@iped.uio.no hvis du er interessert i å samarbeide om studier!

Samarbeid om etter- og videreutdanning

Instituttet kan inngå samarbeid med kommuner, skoler og ander etater og virksomheter om utvikling og gjennomføring av etter- og viderutdanningstiltak.

 

Publisert 29. sep. 2010 13:56 - Sist endret 18. okt. 2019 12:25