Kontaktoversikt

Instituttleiar

Avløysande Instituttleiar med ansvar for studier

Forskningsleiar

Kontorsjef

Pressekontakt

Økonomiseksjonen UV-fak (alle saker)

Økonomimedarbeidar (spesifikt lokalt)

Forskningsadministrasjon

Koordinator for studieadministrasjonen- overordna studiespørsmål

Dei fleste spørsmål om studium kan svarast på av UV-studieinfo. Sjå også informasjon på semestersida for kvart enkelt emne.

Generelle førespurnader til instituttet

Ekspedisjonen er bemanna av Ridah Haider og held ope mellom kl.09.00-11.00 og 12.00-14.00.

Ekspedisjonen i filialen vår i Forskningsparken er bemanna av Rosa Valseth og held ope mellom kl. 09.00-11.00 og 12.00-14.00.

 

Besøksadresse Blindern:
Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7,
5. etasje,
Telefon: 22 84 44 75/ Fax 22 85 42 50
E-post: ekspedisjonen@iped.uio.no

 

Besøksadresse Forskningsparken:
Forskningsparken
Hus C, plan 1
Gaustadalléen 21
0349 Oslo