English version of this page

Kontaktinformasjon

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbod
 • opptak til studiane ved UV
 • praktisk informasjon for studentar ved UV
 • studierettleiing
 • eksamen

Tilbakemeldinger om læringsmiljøet

Kontakt med dine studentrepresentanter

 

 

UV-studieinfo
Opningstider: kl.11.00 - 15.00
Telefon: 22 84 44 45
E-post: uv-studieinfo@uv.uio.no
 

Si fra!

Fagutvalg og studentutvalg 

Studieveiledning

Vi kan sette av tid til en samtale med deg om

 • din studiesituasjon
 • valg av studier
 • godkjenning av tidligere avlagt utdanning
 • veien videre etter studiene
 • lover og regler du må forholde deg til som student
 • tilrettelegging av studiehverdagen med mer

NB: Hvis du har spørsmål om enkelte emner, kan du ta kontakt med administrativ kontakt for emnet. Se oversikten under!

Bachelorprogrammet i pedagogikk - førsteårsstudier

Praktiske spørsmål om gjennomføring av studier og eksamen på

 • PED1001, PED1002
 • UVEXFAC10

 

 

1aar-ped@iped.uio.no  

 

Bachelorprogrammet i pedagogikk- 2. og 3. studieår og Årsenheten for barn og unges læring og utvikling:

 • Praktiske spørsmål om gjennomføring av studier og eksamen, spørsmål om fråvær etc.

 • Tilrettelegging av studier, eksamen og studiekvardagen i forhold til emne
 • 90-gruppe i pedagogikk for tverrfaglige kjønnsstudier
 • 80-gruppe i pedagogikk med vekt på kjønnsrelaterte emne
 • Spørsmål som gjeld samanseting av emnegruppa

Internasjonale masterprogram

 • Master in Education (MIE)
 • Specialisation: Master in Education: Education and Social change: Childhood and Youth Studies (ESCY)
 • Specialisation: Master in Education: Higher Education Studies    (HES)
 • Master of Philosophy in Higher Education (HE)

Masterprogrammet i pedagogikk

 • studierettleiing
 • søknad og opptak
 • tildeling av rettleiar for masteroppgåva
 • progresjon i studum/permisjon
 • gjennomføring av studier og eksamen

 

 

uv-iped-studiesaker@rt.uio.no

Sjå også informasjon på emnas semestersider

Utveksling

 • Bachelor
 • Master

Opptak og semesteravgift

 • opptak til grunnstudier og studiekompetanse

 • opptak til masterstudier

 • delstudier i utlandet
 • internasjonale studenter
 • semesteravgift og semesterregistrering

 

 

Knutepunktet
Åpningstider: 10.00 - 15.00
Telefon: 22 85 78 44

Ph.d. kurs og ph.d. programmet

 • Ph.d. kurs administrert av IPED

 • Ph.d. programmet

Registrering av undervisningstider og timeplaner

Henvendelser om praksis