English version of this page

Kontaktinformasjon

Studietilbod og generell studieinformasjon

 • studietilbod
 • opptak til studiane ved UV
 • praktisk informasjon for studentar ved UV
 • studierettleiing
 • eksamen

Tilbakemeldinger om læringsmiljøet

Kontakt med dine studentrepresentanter

 

 

UV-studieinfo
Opningstider: kl.11.00 - 15.00
Telefon: 22 84 44 45
E-post: uv-studieinfo@uv.uio.no
 

Si fra!

Fagutvalg og studentutvalg 

Studieveiledning

Vi kan sette av tid til en samtale med deg om

 • din studiesituasjon
 • valg av studier
 • godkjenning av tidligere avlagt utdanning
 • veien videre etter studiene
 • lover og regler du må forholde deg til som student
 • tilrettelegging av studiehverdagen med mer

NB: Hvis du har spørsmål om enkelte emner, kan du ta kontakt med administrativ kontakt for emnet. Se oversikten under!

Bachelorprogrammet i pedagogikk - førsteårsstudier

Praktiske spørsmål om gjennomføring av studier og eksamen på

 • PED1001, PED1002
 • UVEXFAC10

 

 

1aar-ped@iped.uio.no  

 

Bachelorprogrammet i pedagogikk- 2. og 3. studieår og Årsenheten for barn og unges læring og utvikling:

 • Praktiske spørsmål om gjennomføring av studier og eksamen, spørsmål om fråvær etc.

 • Tilrettelegging av studier, eksamen og studiekvardagen i forhold til emne
 • 90-gruppe i pedagogikk for tverrfaglige kjønnsstudier
 • 80-gruppe i pedagogikk med vekt på kjønnsrelaterte emne
 • Spørsmål som gjeld samanseting av emnegruppa

 

Internasjonale masterprogram

 • Master of Philosophy in Higher Education (HE)
 • European Master in Higher Education
 • Master of Philosophy in Comparative and international Education (CIE)

 Request explanation for the given grade.

 

Kristi Barcus all questions related to the programme (HE)

Camilla Bakke all questons related to the programme (CIE)

Masterprogrammet i pedagogikk

 • søknad og opptak
 • tildeling av rettleiar for masteroppgåva
 • progresjon i studum/permisjon
 • gjennomføring av studier og eksamen

 

 

uv-iped-studiesaker@rt.uio.no

Sjå også informasjon på emnas semestersider

Utveksling

 • Bachelor
 • Master

Opptak og semesteravgift

 • opptak til grunnstudier og studiekompetanse

 • opptak til masterstudier

 • delstudier i utlandet
 • internasjonale studenter
 • semesteravgift og semesterregistrering

 

 

Knutepunktet
Åpningstider: 10.00 - 15.00
Telefon: 22 85 78 44

Ph.d. kurs og ph.d. programmet

 • Ph.d. kurs administrert av IPED

 • Ph.d. programmet

Registrering av undervisningstider og timeplaner

Videreutdanning i flerkulturell pedagogikk

PED1360 - Flerkulturell pedagogikk

 • Opptak
 • Undervisning
 • Obligatorisk aktivitet
 • Eksamen

Henvendelser om praksis