Kontaktinformasjon

Studietilbod og generell studieinformasjon

 • studietilbod
 • opptak til studiane ved UV
 • praktisk informasjon for studentar ved UV
 • studierettleiing
 • eksamen

 

 

UV-studieinfo
Opningstider: kl.11.00 - 15.00
Telefon: 22 84 44 45
E-post: uv-studieinfo@uv.uio.no
 

Bachelorgrad i pedagogikk - førsteårsstudier

Praktiske spørsmål om gjennomføring av 

 • PED1001, PED1002
 • UVEXFAC10

Be om grunngjeving for karakter.

Bachelorgrad

 

 • PED3001 -Avsluttende fordypning med bacheloroppgave (praktiske spørsmål om gjennomføring av studier og eksamen).

 

 • Rettleiing om bachelorgraden

 

 

 

Rabia Syed

 

 

 

 

Mette Strand                        

 

 

UV-studieinfo

Sjå også informasjon på emnas semestersider

Internasjonale masterprogram

 • Master of Philosophy in Higher Education
 • European Master in Higher Education

 

 • Master of Philosophy in Comparative and international Education

 Request explanation for the given grade.

Samia Iram (HE) all questons related to the programme samia.iram@iped.uio.no

 

(Kristi Barcus (HE)  on leave until february in 2019)

 

Camilla Bakke (CIE) all questons related to the programme

Masterprogrammet i pedagogikk

 • søknad og opptak
 • tildeling av rettleiar for masteroppgåva
 • progresjon i studum/permisjon
 • gjennomføring av studier og eksamen

Be om grunngjeving for karakter.

 

Annette Hjelmevold (allmenn og PPR-studieretning)

Kjerstin Eek Jensen (KUL-studieretning)

Miriam Segal (KDL-studieretning)

 

Sjå også informasjon på emnas semestersider

Tilrettelegging av studier og eksamen

 • Tilrettelegging av eksamen
 • Tilrettelegging av Studiekvardagen

Yngvild Dahl - kontaktperson for tilrettelegging av studiekvardagen i forhold til emne.

For annan hjelp, sjå også Tilretteleggingstjenesten

Søk om tilrettelegging av eksamen ved UV-fakultetet.

90-gruppe i pedagogikk for tverrfaglige kjønnsstudier

(80-gruppe i pedagogikk med vekt på kjønnsrelaterte emner)

Spørsmål som gjelder sammensetning av emnegruppen.

For andre kontaktpersoner for emnene gjennom semesteret- se oversikt over bachelorprogrammet i pedagogikk.

 

 

 

Yngvild Dahl

Opptak og semesteravgift

 • opptak til grunnstudier og studiekompetanse
 • opptak til masterstudier
 • delstudier i utlandet
 • internasjonale studenter
 • semesteravgift og semesterregistrering

 

 

Knutepunktet
Åpningstider: 10.00 - 15.00
Telefon: 22 85 78 44

Ph.d. kurs og ph.d. programmet

 • Ph.d. kurs administrert av IPED
 • Ph.d. programmet

Registrering av undervisningstider og timeplaner