English version of this page

UV-studieinfo

Har du spørsmål om studier ved Det utdanningsvitskaplege fakultet, kontakt UV-studieinfo.

På grunn av regjeringens nye tiltak for å hindre koronasmitte, er UiO sine bygninger stengt. UV-Studieinfo vil være tilgjengelig per e-post og telefon i ordinær arbeidstid. Fysisk oppmøte er ikke mulig. 

Bildet kan inneholde: mennesker, sosial gruppe, samfunnet, moro, begivenhet.

Medarbeidarar ved infosenteret 2020

Kva vi kan hjelpe deg med:

Om vi ikkje kan hjelpe deg, kan vi fortelje deg kven du skal kontakte. Om du vil hente karakterutskrift, men ikkje kan møte opp sjølv på grunn av sjukdom eller anna, kan ein annan person hente utskrifta for deg ved framvising av fullmakt.

Vi tilrår at studentar nyttar si UiO-epostadresse i kontakt med oss. Dersom du har spørsmål på epost eller telefon som krev at vi sjekkar deg i UiO sine bakgrunnsdata, må du av omsyn til personvern svare på fylgjande

kontrollspørsmål:

  • Fullt namn
  • Fødselsdato
  • Studieprogram/studierett
  • Semesterregistrert adresse
  • Siste eksamen avlagt ved UiO
Publisert 9. des. 2014 11:18 - Sist endret 6. mai 2020 09:45