English version of this page

UV-Studieinfo

Har du spørsmål om studier ved Det utdanningsvitskaplege fakultet, kontakt UV-studieinfo.

Åpningstid

Skranke, chat og telefon:
måndag-fredag 11-15

Stengt alle offentlege fridager

OBS: Fredag 9. desember 2022 holder UV-Studieinfo åpent fra 09.45-14.00. E-poster, skrankehenvendelser og chat vil besvares i denne tidsperioden. Telefontiden vil være fra 11-14. 

E-post:
uv-studieinfo@uv.uio.no

Telefon: 22 84 44 45

Besøksadresse: Sem Sælands vei 7, Helga Engs hus, 3. etasje. 

Postadresse: P.B. 1161 Blindern, 0318 Oslo

Dersom du har spørsmål på epost eller telefon som krev at vi sjekkar deg i UiO sine bakgrunnsdata, må du av omsyn til personvern svare på fylgjande: 

  • Fullt namn
  • Fødselsdato
  • Studieprogram/studierett
  • Semesterregistrert adresse
  • Siste eksamen avlagt ved UiO

Om du vil hente karakterutskrift, men ikkje kan møte opp sjølv på grunn av sjukdom eller anna, kan ein annan person hente utskrifta for deg ved framvising av fullmakt. Vi tilrår at studentar nyttar si UiO-epostadresse i kontakt med oss.

 

Sei frå om læringsmiljøet
Meld frå om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Usikker på kor vi held til? Sjå her:

Følg oss på sosiale medier: 
Instagram
Facebook
Linkedin